Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ecoclean A/S til offentlig spildevandsledning. 

Tilladelsen er givet i henhold til § 28. stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 17. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vedtaget lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup.

Se lokalplan 144 her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 10. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af boldbane på ejendommen matr. nr. 26AD Håbets Vej 7, Ballerup.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 6. oktober 2016.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Ludvig Holsteins Allé 55 i Ballerup.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Rydtoften 45 i Ballerup.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Parkeringsplads Øst i Måløv ikke er VVM-pligtigt.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 20. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup og Herlev Kommune har givet tilladelse til etablering af drænsystem i Haveforeningen Islegaard samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 49A Måløv By, Måløv. Der er givet tilladelse til udstykning af tre delarealer fra ovennævnte ejendom.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk