Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af toiletbygning i Harrestrup Ådal, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til bibeholdelse af enfamiliehus på Hold-an Vej 178, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune miljøgodkender ny Oral Launch Plant (OLP) facilitet til fremstilling af lægemidler til diabetesbehandling hos Novo Nordisk A/S, Måløv

Se miljøgodkendelsen her

Du kan klage til Ballerup Kommune over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager ved at skrive til ull@balk.dk