Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af tre miljøtekniske boringer på Degnevangen 17, 2750 Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 20. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på adressen Johannevej 6, 2740 Skovlunde.

Tilladelsen gives i henhold til §19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 7. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af 7 filtersatte geotekniske boringer fra Centrumgaden til Baltorpvej. 

Ligeledes giver kommunen tilladelse til prøvepumpning og udledning til kloak i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 2. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har den 31. januar 2017 vurderet, at Vand Ballerup A/S' ansøgning om indvinding af grundvand fra Ballerup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelse her

Se bilag her - VVM

Se bilag her - VVM-screening

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har den 31.januar 2017 besluttet at forny vandindvindingstilladelser til Vand Ballerup A/S.

Se afgørelse om fornyelse af vandindvindingstilladelser her

Se bilag her

Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme, jf. Vandforsyningslovens § 78, stk. 3( LBK nr. 1204 af 28.september 2016).  

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk