Afgørelser

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed. 

Her får du overblik over kommunens afgørelser.