Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af et vandhul på Pæremosevej 37C, Ballerup.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver dispensation til oprensning af søen Pæremosen ved Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup.

Dispensationen er givet i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Se dispensationen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand fra BASF, Ballerup, til det almene separate kloaksystem.

Tilladelsen er givet i henhold til § 28, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 23. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk