Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver en midlertidig tilladelse til afledning af oppumpet grundvand til det almene kloaksystem på Degnevangen 17, 2750 Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødvareklagenævnet indtil den 20. november 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på Atlasvænge 8, 2750 Ballerup

Læs tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødvareklagenævnet indtil den 25. oktober 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk