Afgørelser

Her får du overblik over kommunens afgørelser.

I en aktuel afgørelse er det muligt at klage enten til kommunen eller til en anden myndighed.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Sømosevej 25, 2760 Skovlunde.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. marts 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Bueparken 150 G, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. marts 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Bueparken 150 G, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til rpv@balk.dk senest den 13. marts 2018.