Høringer

Her får du overblik over Ballerup Kommunes høringer.

I en aktuel høring kan du give din mening til kende i en given periode.

Ballerup Kommune igangsætter en planlægningsproces for udviklingen af Korsvejgård-grunden i Måløv.

Deltag i debatten om den kommende planlægning
Kommunalbestyrelsen indkalder til en tidlig debat med henblik på at få idéer og forslag til den kommende planlægning.

Debatten løber fra 4. april til 15. maj 2017.

Du kan deltage i debatten i et offentligt debatmøde: 
Onsdag 19. april kl. 19 i Kulturhus Måløv

Du kan også sende skriftlige kommentarer eller idéer til den kommende planlægning til byplan@balk.dk med Høringssvar – Korsvejgård i emnefeltet. Send materialet inden debatperiodens udløb den 15. maj 2017

Læs debatoplæg
Læs debatoplæg på kommunens lokalplanportal

Beliggenhed
Den ubebyggede grund ligger på hjørnet af Jungshøjvej og Måløv Hovedgade i den vestlige del af Måløv by. Ballerup Kommune ejer grunden, som kaldes Korsvejgård, fordi der i sin tid lå en gård ved det navn.

Korsvejgård grunden i Måløv

Interesse fra investorer
Ballerup Kommune oplever interesse fra investorer, som ønsker at købe og udvikle grunden til boligformål. Kommunalbestyrelsen vil derfor sætte grunden til salg med henblik på at lave en detaljeret lokalplan, når grunden er solgt.

Forslag til kommuneplantillæg
Grunden er udlagt til boligformål og offentlige formål ifølge den gældende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at fremlægge et forslag til et kommuneplantillæg i offentlig debat. Kommuneplantillæget vil medføre, at grunden kan udnyttes mere, end hvad den gældende kommuneplanramme tillader.