Invest in play® - Et kursus for forældre i Ballerup Kommune

Invest in play® - Et kursus for forældre i Ballerup Kommune

Et kursus til dig, der ønsker konkrete redskaber til at løse konflikter i hverdagen, så du kan skabe en bedre dagligdag for dit barn og din familie.

Kurset er til forældre med børn i alderen 6-12 år, der bor i Ballerup Kommune.

 

På kurset Invest in play® får du:

  • Hjælp til at opbygge følelse af mestring og selvkontrol i forældrerollen.
  • Indsigt i dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling.
  • Redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i familien.
  • Viden om, hvordan du kan rose og opmuntre dit barn til positiv adfærd.
  • Inspiration til at skabe mere struktur og ro i hverdagen.
  • Mulighed for at møde andre forældre med samme type udfordringer og følelser som dig.

 

Hvad indeholder kurset?

Invest in play® har overordnet fokus på at styrke det positive samvær og på at øge en anerkendende og klar kommunikation i familien. 

Invest in play® bygger på viden om børns udvikling og om betydningen af leg og positive relationer mellem børn og voksne. Der arbejdes med at styrke børnenes selvværd og selvtillid, og der lægges vægt på at rose, anerkende og belønne det, som går godt.

Forældre der har deltaget i vores forældrekurser fortæller bl.a., at de oplever mere ro i hverdagen, færre konflikter og et bedre samarbejde som forældre.

 

Kursusforløb

På kurserne mødes op til 14 forældre hver onsdag i to timer. Kurset varer 12 uger, fordi
der arbejdes på at skabe langvarige forandringer. Datoerne for de næste forløb kan
ses på bagsiden af denne folder. Det er gratis at deltage i Invest in play®.

På kurset bliver der vist videoklip, som diskuteres, og gennem forskellige øvelser arbejdes
der med dagens tema. Kurset giver også plads til at udveksle erfaringer med andre
forældre i gruppen.

På kurset vil du møde gruppeledere med baggrunde inden for pædagogik, psykologi
og motorik.

  • Hver uge vil der være hjemmeaktiviteter og ugentlige telefonsamtaler med gruppelederne.

  • På kurset bliver der vist videoklip, som diskuteres, og gennem forskellige øvelser arbejdes der med dagens tema. Kurset giver også plads til at udveksle erfaringer med andre forældre i gruppe.

  • På kurset vil du møde gruppeledere med baggrunde inden for pædagogisk, psykologi og motorik.

 De næste forløb starter den 11. september 2024.

Invest

Kursus-datoer:
11. sept. / 18. sept. / 25. sept. / 2. okt. / 9. okt. /
(pause pga. efterårsferien)

23. okt. / 30. okt. / 6. nov. / 13. nov. / 20. nov. / 27. nov. / 4. dec.

Det forventes, at man som udgangspunkt deltager i alle 12 kursusgange.

3 måneder efter kurset afholdes en opsamlende 13. kursusgang.

Tidspunkter
Der starter to kursusforløb i september 2024:
Onsdage kl. 14.00-16.15 og onsdage kl. 17.00-19.15.

Vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i at deltage, eller vil vide mere om kurset, skal du ringe
på tlf. 24 27 69 59. 

Husk at indtale en besked med dit navn og telefonnummer, eller sende en sms,
hvis du ikke kommer igennem. Så vil du blive ringet op.