Klub DNS

Velkommen til aktivitets- og samværstilbuddet Klub DNS.  (Klub Det Nye Sted)

 

Klub Det Nye Sted (§ 104) er et aktivitets- og samværstilbud, der giver voksne med særlige behov mulighed for at være sammen med ligesindede. Igennem meningsfulde aktiviteter støttes de i at bevare eksisterende venskaber og hjælpes til at danne nye.

Brugernes funktionsniveau spænder vidt og tæller både kørestolsbrugere, der bor på døgntilbud, og borgere med bil og egen bolig.

Brugernes forskelligheder er med til at gøre Klub Det Nye Sted til et mangfoldigt tilbud, hvor brugerne spejler sig i andre udviklingshæmmede og dermed bliver klogere på både sig selv og andre.

Læs mere om Klub det nye sted herunder:

Klub DNS (Klub Det Nye Sted), giver borgere med særlige behov et indholdsrigt fritidsliv

Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneKlub DNS har åbent tre aftener om ugen fra 17:30 til 21:30.

Vi holder til i Aktivcenteret på Rolighedsvej og deler lokaler med Parkhuset, Ballerup Kommunes aktivitets- og samværstilbud for pensionister, der bruger stedet i dagtimerne.

Der kommer i snit 20-25 brugere pr. aften, og hvis man har lyst, kan man melde sig til spisning (brugerbetaling på 45 kr. pr. gang) – maden bestiller vi udefra.

Ud over fællesspisning er omdrejningspunktet i klubben en blanding af på forhånd planlagte aktiviteter og mulighed for at være sammen med ligestillede.

Klub det nyes sted tilbyder borgeren relationsskabende og meningsfulde aktiviteter

Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneMission

Mange udviklingshæmmede har brug for støtte til at være opsøgende og skabe en indholdsrig fritid. Vi kompenserer for funktionsnedsættelsen og tilbyder borgeren relationsskabende og meningsfulde aktiviteter.

Vision

Vi ønsker at være et relevant, nærværende og mangfoldigt fritidstilbud, der øger livskvaliteten hos Ballerup Kommunes voksne borgere med særlige behov.

Klub Det Nye Sted tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der giver deltagerne socialt samvær og gode, sjove oplevelser

Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneI vores avis, som udkommer en gang om måneden, kan brugerne blandt andet læse om planlagte aktiviteter for en måned af gangen. Avisen indeholder mange billeder og begrænset tekst, så de fleste brugere kan få glæde af den.

Vi spiller ofte spil og opnår på den måde fællesskab omkring noget, de fleste kan være med til. Vores PlayStation, Wii og billardbord er populære aktiviteter, hvor vi ofte laver turneringer, og vi har et hyggerum med sofaer og TV, som også lægger op til socialt samvær. Derudover er der mulighed for at sætte sig ved et af ”krea-borderne” og lave perlekæder, decoupage, male,  klippe/klistre og spille spil.

Vi har grill, bålplads og havemøbler på terrassen og er gerne ude, når Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup Kommunevejret tillader det. I hallen, som står til vores rådighed, har vi boldspil og andre fysiske aktiviteter, og ind imellem tager vi på tur i den bus, der hører til centret.

Mandeklub

I vores mandeklub, ”De rigtige mænd”, som faciliteres af to mandlige pædagoger, tilbyder vi klubbens mandlige brugere et trygt forum, hvor oplevelser og udfordringer på områder som for eksempel arbejdsliv, venskaber og seksualitet kan deles med ligesindede.

Møderne i mandeklubben annonceres i avisen, og ud over gode snakke tager vi på ture og laver andre aktiviteter, der henvender sig specielt til mænd.

Funktionsniveauet varierer fra kørestolsbrugere uden sprog til dem, der bor i egen bolig og ankommer til klubaften i bil

Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneAlle brugere af Klub Det Nye Sted er voksne med særlige behov. Ikke desto mindre varierer funktionsniveauet fra kørestolsbrugere uden sprog til dem, der bor i egen bolig og ankommer til klubaften i bil.

Forudsætningen for at skabe et vellykket tilbud, som tilgodeser alle brugeres behov, er gensidig respekt. Vi arbejder målrettet med relationsarbejde og ønsker at gøre brugerne nysgerrige på hinandens livsvilkår.

Det lykkes for os. De mest velfungerende vil fx gerne lære at aflæse og forstå lyde og kropssprog hos brugere uden verbalt sprog, og de, der bor på døgntilbud, kan pludselig forholde sig undrende til, hvorfor de ikke, som nogle af de andre, bor i egen lejlighed.

Klub det nye sted, for voksne med særlige behov i Ballerup KommuneDisse refleksioner er kilde til lærerige snakke, hvor vi gør meget ud af at være åbne og ærlige, så brugerne får et realistisk billede af eget handicap, muligheder og begrænsninger.

Der er en god dynamik i samværet, og brugerne lærer hele tiden noget nyt om sig selv og andre. De giver hinanden med- og modspil, som udvikler deres rummelighed og forståelse for, at mennesker er forskellige.

Ledelse

Daglig leder
Anette Sommer
Mail: aso2@balk.dk
Tlf.: 2274 5668


Personale

Mail: fu-detnyested@balk.dk
Tlf.: 2055 7321


Åbningstider

Lige uger:

Mandag fra kl. 17:30 til kl. 21:30
Tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 21:30
Onsdag fra kl. 17:30 til kl. 21:30
 

Ulige uger:

Tirsdag fra kl. 17:30 til kl. 21:30
Onsdag fra kl. 17:30 til kl. 21:30
Fredag fra kl. 17:30 til kl. 21:30

 

Kontakt

Klub Det Nye Sted
Solvej 6
2750 Ballerup

Send os en besked  

2055 7321

E-mail