Kommuneplanlægning

Læs om kommuneplanlægning og find Ballerups Kommuneplan 2013-2025:

I Ballerups Kommuneplan 2013-2025 kan læse om mål og retningslinjer for kommunens fremtidige udvikling samt se rammerne for lokalplanlægningen

Kommuneplanen indeholder en række temaer, som er gældende for hele kommunens område.

Temaerne afspejler kommunalbestyrelsens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i Ballerup kommune:

 • Bæredygtigt Ballerup
 • Regionale sammenhænge
 • Bymiljø & byliv
 • Boliger
 • Erhverv & uddannelse
 • Detailhandel
 • Offentlig service
 • Grøn struktur
 • Natur & miljø
 • Lokal trafik

En kommuneplan sammenfatter kommunens overordnede planlægning og fastlægger rammer for lokalplaner.

Kommuneplanen omfatter hele kommunens areal og beskriver forskellige forhold, som fx:

 • hvordan placerer byens aktiviteter sig i forhold til hinanden
 • hvor kommer der nye aktiviteter til
 • hvor kan det tænkes, at omgivelserne vil forandre sig

Kommuneplanens består af fire dele: 

 • Hovedstruktur 
 • Forudsætninger
 • Retningslinjer
 • Rammer for lokalplanlægningen

Ballerups kommuneplan afstikker de overordnede rammer for lokalplanlægning i hele kommunen.

En lokalplan indeholder den konkrete og detaljerede planlægning for et mindre område i kommunen.

Find lokalplaner på Ballerup Kommunes lokalplanportal

Læs mere om lokalplanlægning

En kommuneplan offentliggøres og vedtages efter denne procedure:

 • Forslag om kommuneplan offentliggøres og sendes i høring hos borgere og andre myndigheder i mindst 8 uger.
   
 • Alle har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag i høringsperioden.
   
 • Efter endt høringsperiode tager Kommunalbestyrelsen stilling til kommuneplanforslaget på grundlag af de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være kommet i høringsperioden.
   
 • Kommunalbestyrelsens behandling medfører enten, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, eller at forslaget ændres.
   
 • Er der tale om væsentlige ændringer, offentliggøres kommuneplanforslaget igen.
   
 • Kommuneplanen vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Ændring af Kommuneplanen
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at ændre dele af kommuneplanen, efter at den er vedtaget.

Sådanne ændringer foretages i form af et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg sendes ligeledes i offentlig høring.

Den 25. november 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen Ballerup Kommunes gældende kommuneplan.

I forbindelse med høringen af kommuneplanforslaget modtog kommunen 16 indlæg fra forskellige:

 • borgere
 • lokale råd
 • virksomheder
 • interesseorganisationer
 • andre myndigheder

Alle indlæg blev behandlet forud for Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Ifølge loven skal en kommuneplan revideres én gang i hver valgperiode, dvs. i princippet hvert fjerde år.

Når en kommuneplan er vedtaget, kan du klage, hvis du mener, der er truffet beslutninger i strid med lovgivningen.

Du kan ikke klage, hvis du blot er uenig i kommuneplanens indhold.

Klageadgang og klagefrister vil fremgå af annonceringen ved kommuneplanens endelige vedtagelse.

Kontakt

Ballerup Kommune

By & bolig

41 75 02 05

byplan@balk.dk