Krumtappen

Et aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et  § 104 tilbud med 18 fuldtidspladser.

Målgruppen er voksne (18-65 år) med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, nogle også med fysiske handicap, som ikke kan tilbydes beskæftigelse på arbejdsmarkedet eller i en beskyttet virksomhed.

Krumtappen modtager fortrinsvis brugere fra Ballerup Kommune, men kan efter aftale modtage fra andre kommuner.

Se en lille film om Krumtappen her:

 

Læs mere om Krumtappen herunder. 

Krumtappen tilbyder nærhed og livskvalitet

Krumtappen i Ballerup KommuneVision

Krumtappen bestræber sig på at give brugerne livskvalitet og en forståelse af eget liv, og det tilstræbes at hjælpe brugerne til at blive forstået af omgivelserne.

Derudover begreber som:

 • Selvbestemmelse

 • Indflydelse

 • Udvikling

 • Vedligeholdelse

 • Mening

 • Fællesskab

fundamentet og kendetegnende for den praksis, der foregår i Krumtappen.

For at skabe de bedste forudsætninger for at nå disse mål, bliver alle pædagoger efteruddannet inden for neuropædagogik og sanseintegration.

Krumtappen i Ballerup KommuneMission

I Krumtappen er det nære i centrum, alle kender hinanden godt, hvilket giver stor tryghed i hverdagen. Afdækning af ressourcer hos brugerne – både som gruppe og individuelt – i fokus.  

Den socialpædagogiske indsats er rettet mod:

 • Udvikling og vedligeholdelse af kompetencer

 • At danne relationer

 • At få oplevelser og indgå i meningsfulde fællesskaber

 • Indflydelse på egne livsvilkår

Der tilstræbes størst mulig variation i dagligdagen for den enkelte bruger, hvilket gøres gennem en bred vifte af aktivitetstilbud. De to satsområder, Kommunikation og Krop og Bevægelse er tænkt ind i alle aktiviteter og i den ugentlige planlægning året igennem.

Krumtappens pædagogiske overvejelser udspringer af neuropædagogik og sanseintegration

Krumtappen i Ballerup KommuneNeuropædagogik

Via neuropsykologiske iagttagelser kortlægges personens stærke og svage sider på områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Målet er at beskrive, både hvad personen kan, og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke, der er skadede.

Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver personen mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder.

Derved undgår man at konfrontere det pågældende menneske med dets uformåenhed. Der er ofte behov for vedvarende afpasset hjælp og støtte.

Krumtappen i Ballerup KommuneSanseintegration

Sanseintegration er en proces, hvor nervesystemet modtager, sorterer og integrerer sensorisk information fra egen krop og fra omgivelserne.

Gennem nervesystemets bearbejdning omsættes sanseindtrykkene til motorisk og adfærdsmæssigt hensigtsmæssigt og meningsfuldt respons.

Borgeren tilbydes en bred vifte af aktiviteter

Krumtappen i Ballerup KommunePå Krumtappen tilbydes borgerne hver dag forskellige aktiviteter:

 • Bevægelseslege (træner muskler og motorik)

 • Spil (træner hukommelsen)

 • Kreativt værksted (træner finmotorik)

 • Wellness (giver velvære og livskvalitet)

Aktiviteterne er i et vist omfang præget af årstider og højtider; op til jul laves der for eksempel julegaver, i foråret sås og plantes der i krukker og så videre. Krumtappen har en sansehave, og så snart vejret tillader det, er man meget udendørs.

Udgangspunktet for alle aktiviteter er træning og vedligehold af borgerens kompetencer. I perleværkstedet er formålet at træne finmotorik og det sociale samvær, og den daglige morgensang styrker sproget.

Sansebearbejdning er også et centralt fokuspunkt, som bringes i spil i både sansehaven udenfor og sanserummet indenfor. 

Krumtappen i Ballerup KommuneSådan ser en dag typisk ud

08:30-09:00: Borgerne ankommer

09:00: Samling:

 • Morgenkaffe
 • Kontaktmapper tages op af tasken
 • Madpakker lægges i køleskabet
 • Gennemgang af dagens program på den store tavle
 • Morgensang

09:30-10:45: Aktiviteter

11:30: Frokost

12:00-13:30: Hvilepause

14:00: Fælles aktivitet

14:30: Tavlen laves klar til næste dag

15:30: Hjem

Ethvert menneske har ret til indflydelse på eget liv

Krumtappen har et Bruger/pårørenderåd, der mødes fire-fem gange om året. Pt. består rådet af Krumtappens daglige leder, en medarbejder og to pårørende. De pårørende (her forældrene) får på den måde medindflydelse på dagtilbuddet. De bidrager med deres viden og erfaringer, Krumtappens personale bidrager med deres, og der hersker en gensidig respekt. Bostederne er ligeledes en væsentlig del af det helheds- og tryghedsskabende samarbejde.

Krumtappen i Ballerup KommuneBruger/pårørenderådet varetager brugernes ønsker og behov. De pårørende søger fonde om penge til forskellige projekter, undersøger muligheder for nye hjælpemidler osv.
 
En gang om året afholdes en pårørendeaften, hvor et relevant tema tages op. Det kan være introduktion til neuropædagogik, sanseintegration eller lignende.
 
 

Ledelse

Daglig leder

Anette Sommer

Mail: aso2@balk.dk

Tlf.: 2274 5668

Administration

Lise Porsborg

Mail: lpj@balk.dk

Tlf.: 4477 3830

Lene Jørgensen

Mail: ljr@balk.dk

Tlf.: 4477 1730


Personale

Telefon: 4477 1728

Mail: fu-krumtappen@balk.dk 


Åbningstider

Mandag til fredag 8:30 - 16:00

Kontakt

Krumtrappen
Østerhøj Bygade 48
2750 Ballerup

Send os en besked  

4477 1728

E-mail