Medlemmer af Eliteidrætsrådet

Politisk Repræsentation
Jesper Würtzen (A)
Sandra Marsenic (A)
Karsten Kriegel (C)
Charlotte Holtermann (A)
Peter Als (A)
 
Foreningsrepræsentanterne
Bent Kruse
Dorthe Rigét
 
Repræsentant fra Erhvervslivet
Stein Pettersen
 
Repræsentant for uddannelsesinstitutionerne
Mikkel Nielsen