Medlemmer af Grønt Råd

Rolle Navn Valggruppe
Formand Ole Foss Andersen Boligforeninger
Medlem Hella Hardø Tiedemann (A) Kommunalbestyrelsen
Medlem Vakant Boligforeninger
Medlem Kurt Bidstrup Grundejerforeninger
Medlem Johannes Nørgård Koloni- og nyttehaveforeninger
Medlem Kristijan Vilcievic Ungdomsrådet
Medlem Peter Bendix Grønne interesse-organisationer
Medlem Gert Schønberg Grønne interesse-organisationer
Medlem Per Bo Jensen Grønne interesse-organisationer
Medlem Søren Jensen Øvrige foreninger
Medlem Karin Traun Øvrige foreninger
Medlem Stephen Frank Mortensen Seniorrådet
Medlem Allan Kristensen Kommunalbestyrelsen
Medlem Stine Rahbek Pedersen (Ø) Kommunalbestyrelsen
Medlem Carsten M. Frederiksen Borgere i Ballerup
Medlem Lars Vistrup Skov Borgere i Ballerup
Medlem Ulrik Falk-Sørensen Borgere i Ballerup
Medlem Preben Buur Lund Grantoftegård