Medlemmer af Handicaprådet

Brugerrepræsentation

Medlem:
Landsforeningen for autisme
v/Kent Grimm Thornberg
kgt@tdcadsl.dk 

Stedfortræder:
Gigtforeningen
v/ Lisbet Pedersen
libber@post6.tele.dk

Medlem:
Landsforeningen for Polio-,
trafik, og ulykkesramt (PTU)
v/ Astrid Busk Sørensen
astridogregner@c.dk

Stedfortræder:
Danske Døves Landsforbund
v/Solveig Staun
solstaun@yahoo.dk

Medlem:
Sind
v/ Dave Pencroof
davepencroof@gmail.com

Stedfortræder:
Ingen pt.

Medlem:
Osteoporoseforeningen
v/ Ella Frederiksen
ellafrederiksen@mail.dk

Stedfortræder:
Dansk Handicap Forbund
v/firouzimahmoud3@gmail.com

Forældreforeningen til børn med
handicap i Ballerup Kommune
v/ Annette Loop
aloopis@gmail.com

Stedfortræder:
Lisbeth Schomacker
ls@schomackers.dk

Politisk repræsentation

Medlem:
Maria Lundahl Assov (A)
mlu@balk.dk

Stedfortræder:
Jan Møller (A)
jam@balk.dk

Medlem:
Lolan Marianne Ottesen (A)
loo@balk.dk

Stedfortræder:
Maria Lundahl Assov (A)
mlu@balk.dk

Medlem:
Irene Jørgensen (A)
ijr@balk.dk

Stedfortræder:
Bjarne Rasmussen (A)
brs@balk.dk

Medlem:
Lone Madsen (O)
lgma@balk.dk

Stedfortræder:
Jack Nør (A)
jacr@balk.dk

Medlem:
Marie Kielberg-Bæk (V)
mlki@balk.dk

Stedfortræder:
Kåre Harder Olesen (V)
kha@balk.dk