Medlemmer af Psykiatrirådet

For Kommunalbestyrelsen
Lolan Marianne Ottesen (A)
Musa Kekec (A)
Kate Svarrer (Løsgænger)
Taner Genc (F)
Michael Jensen (O)
 
Stedfortrædere
Maria Lundahl Assov (A)
Johan Müller (A)
Allan Kristensen (C)
Saime B. Inanc (Ø)
Andre Amingsø (D)
 
Medlemmer som repræsenterer de psykiatriske områder
Mia Andrup (SIND)
Erik Frandsen (Bedre Psykiatri)
Maria Westh (Psykiatrisk Center Ballerup)
Inge Støvring Petersen (KAB Boligforening)
Nete Høyer Søgaard (Landsforeningen for Autisme)
Jakob Sloth (borgerrepræsentant)
 
Stedfortrædere som repræsenterer det psykiatriske område
Randi Kristensen (SIND)
Eva Tangdal (Psykiatrisk Center Ballerup)
Dave Pencroff (borgerrepræsentant)
Dorte A. Mortensen (borgerrepræsentant)