Medlemmer af Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget

Fra Kommunalbestyrelsen
Mikael Wandel (V)
Peter Als (A)
Karsten Kriegel (C)
Stine Rahbek Pedersen (Ø)
André Amingsø (Løsgænger)