Medlemmer af Udvalg for Byudvikling i Ballerup Kommune

For Kommunalbestyrelsen
Jesper Würtzen (A)
Hella Hardø Tiedemann (A)
Allan Kristensen (C)
Stine Rahbek Pedersen (Ø)
Charlotte Holtermann (A)
Jacob Wøhler Jørgensen (V)