Medlemmer af Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur- og Talentpris

Fra Kommunalbestyrelsen
Jesper Würtzen (A)
Charlotte Holtermann (A)
Michael Jensen (O)
Jacob Wøhler Jørgensen (V)
 
Valgte Medlemmer
Bjarne Aaberg
Morten Skovboe