Medlemmer af Udvalget for Ballerup Kommunes Miljøpris

Fra Kommunalbestyrelsen
Jesper Würtsen (A)
Hella Hardø Tiedemann (A)
Charlotte Holtermann (A)
Per Mortensen (A)
Morten Andersson (A)
Jacob Wøhler Jørgensen (V)
Birgitte Dahl (O)
Stine Rahbek Pedersen (Ø)