Medlemmer af Udvalget for Ungdomspuljen

Fra Kommunalbestyrelsen
Charlotte Holtermann (A)
Johan Müller (A)