Motionsvennerne

Hvad er en frivillig motionsven?

Som motionsven hjælper du en hjemmeboende ældre med motion i eget hjem eller har et mindre motionshold.

Du hjælper en ældre borger med lettere motion enten i eget hjem én gang om ugen, eller to motionsvenner kan sammen have et lille hold, hvor I underviser flere ældre borgere på én gang.

Hensigten med de Frivillige Motionsvenner er at styrke de ældre borgers fysiske funktionsevner, så de ældre kan forblive selvhjulpne, og undgå faldulykker. Tilbuddet er også for ældre som ikke er i stand til at deltage i andre motionstilbud, og derfor ønsker at få en frivillig motionsven. 

Du kan kontakte Jytte Mølgaard på telefon 60 91 18 52 eller skrive en mail, hvis du ønsker at blive en del af Motionsvennerne.

 

Hvad slags motion laver motionsvennerne?

Motionen kan bestå af styrke-, balance- og bevægelighedstræning eller andre motionsaktiviteter, alt efter ønsker og behov hos borgeren. 

Du bliver udstyret med forskellige motionsrekvisitter. Man kan også benytte kommunens udendørs motionspladser. 

 

Hvad forventes der af mig som frivillig?

 Er du interesseret i at være frivillig motionsven? Så vær opmærksom på følgende: 

  • Du behøver ikke at være bomstærk. eliteudøver eller gymnastiklærer. Dog er det et godt fundament at du har kendskab til og interesse for motion. 
  • Du gennemgår en målrettet uddannelse fra Ældremobiliseringen og Dansk Arbejder Idrætsforbund, og med mellemrum bliver du tilbudt inspirationsdage. 
  • Du har tid og lyst til at bruge 1 time om ugen på en "bevægende" oplevelse med en eller flere ældre borgere
  • Du har lyst til at mødes 4 gange årligt med de øvrige Motionsvenner fra Ballerup Kommune for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.
  • Frivillige motionsvenner har tavshedspligt, og fortæller derfor aldrig til andre, hvad de får kendskab til i det enkelte hjem. 

 

Mere information om Motionsvennerne

Vil du høre mere om frivillige motionsvenner, eller ønsker du selv at blive motionsven, kan du kontakte Jytte Mølgaard på telefon 60 91 18 52 eller skrive en mail.

Læs mere i pjecen her