Centrene for Ejendomme samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

  1. Projektet gennemføres i det planlagte omfang. 
  2. Projektets ekstraudgifter finansieres ved omprioritering af planlagte vedligeholdelsesopgaver på Lautrupgård. 
  3. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. fra projekt nr. 032004, Vedligeholdelsesarbejder - Kultur- og Fritidsudvalget - 2016 til projekt nr. 032013, Lautrupgård (hvide bygning).