Tro og love erklæring - Enlig forsørger

Erklæring til Kontrolgruppen

Jeg erklærer:                

 • at jeg er enlig forsørger
   
 • at jeg ikke samlever i et ægteskabslignende forhold, hverken med barnets/børnenes anden forælder eller med en anden person.

 

Jeg er bekendt med:
 

 • at et sådant samliv foreligger, når hver af parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, eller når den ene af parterne helt eller delvis underholdes af den anden
   
 • at det ved samliv i almindelighed forudsættes, at parterne har samme bopæl. Den formelle tilmelding til folkeregistret er ikke afgørende
   
 • at jeg har pligt til at oplyse om ændringer i mit samlivsforhold (Dagtilbudsbekendtgørelsen §§ 31, 57 og 80)

 

 • at hvis jeg indgår ægteskab, skal min ægtefælles indkomst indgå i beregningen, selvom jeg ikke samlever med min ægtefælle
   
 • at afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger medfører pligt til at tilbagebetale det beløb som er modtaget med urette (Dagtilbudsloven § 93)
   
 • at manglende, mangelfulde og fejlagtige oplysninger om ændrede forhold kan medføre bøde (Retssikkerhedsloven det sociale område § 12b) eller straf (Straffelovens § 279).