Normer for parkering

I Kommuneplan 2020 er der fastsat normer for parkering i forbindelse med nybyggeri til boliger. Normerne fastsætter, hvor mange parkeringspladser der skal anlægges pr. bolig.

Tabel over parkeringsnorm i forbindelse med nybyggeri
Boligtype/Zone
Parkeringsplads pr. bolig
1: Stationsnært bymidteområde 2: Stationsnært kerneområde 3: Arealer uden for zone 1 og 2
Åben/lav
Parkering på egen grund
2 2 2
Åben/lav
Parkering på egen grund + fællesparkeing
1,5 1,5 2
Tæt/lav
Parkering på egen grund
1 1 til 2 2
Tæt/lav
Parkering på egen grund + fællesparkeing
1 1 til 1,5 1,5
Tæt/lav
Fællesparkering
0,7 til 1 0,9 til 1,5 1,5
Etage 0,6 til 1 0,8 til 1,2 0,9 til 1,2

Der er nogle undtagelser fra normerne, dem kan du se ved at følge dette link: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/24659. Her kan du også finde parkeringsnormer for erhverv og detailhandel, samt generel information om parkeringsnormerne.

Du skal være opmærksom på, at kommuneplanen gælder for fremtidige byggerier. Hvis du vil kende parkeringsnormen for en eksisterende bebyggelse, skal du kigge i den lokalplan, der gælder for ejendommen.

Hvis der ikke findes en lokalplan, er parkeringsnormen baseret på den kommuneplan, der var gældende, da byggeriet blev opført.