dreng med tysk flag

Ballerup Kommune styrker tysk med to nye tiltag

International Masterclass er navnet på et nyt tilbud til kommende 9. klasseelever i Ballerup Kommune. Tysk sprog, kultur, samfund og erhverv er i fokus. Desuden anvender kommunen tildelte fondsmidler fra A.P. Møller Fonden på uddannelse af tysklærere.

Ballerup Kommune har besluttet at gøre en ekstra indsats for at styrke de ældste folkeskoleelevers tyskkundskaber og kendskab til Tyskland. I alt 10 unge kan komme med i forløbet International Masterclass. Forløbet begynder på den anden side af sommerferien og byder på flere tysktimer og udveksling til Tyskland.

Ekstra uddannelse til tysklærere

Styrkelsen af faget tysk stopper ikke her. Ballerup Kommune er én af syv kommuner, som modtager fondsmidler fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – også kendt som A. P. Møller Fonden. I alt 4,7 millioner kroner kommer fra fonden til kommunerne. De ekstra penge bliver i Ballerup Kommune brugt på at uddanne udvalgte fremmedsproglærere på skolerne. Uddannelsen tager to år og skal være med til at fremme og udvikle undervisning og metoder, især i tysk, så elevernes lyst og motivation til at lære tysk og andre fremmesprog bliver større.

”Vi ved desværre, at stadig færre unge bliver gode nok til tysk til at kunne anvende det mundligt og skriftligt. Desuden falder antallet af lærere, der kan undervise i tysk i folkeskolen, hvilket kan give lærermangel i tysk på længere sigt. Det er en kedelig udvikling. Derfor hilser jeg de nye indsatser mere end velkommen,” siger Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.

Udveksling og ekstra undervisning

International Masterclass er et samarbejde mellem Ballerup Kommune, H.C. Ørsted Gymnasium, Baltorp Business Gymnasium, Borupgaard Gymnasium og virksomhederne Bosch og Siemens.

De 10 udvalgte elever bliver undervist på gymnasierne og kommer på besøg på relevante virksomheder, institutioner og organisationer. Desuden skal de unge på udveksling til kommunens samarbejdsby Brandenburg an der Havel, tæt på Berlin, og får ligeledes besøg af tyske elever, som er en del af samme forløb.

Vigtig tysk forbindelse

”Jeg ser frem til, at det nye forløb begynder og håber, at rigtigt mange unge ønsker at ansøge. Ved at koble virksomheder med base i Ballerup Kommune på forløbet og ved at sende de unge på udveksling til Tyskland er det min forventning, at eleverne får en forståelse for, hvorfor tysk og Tyskland er meget vigtige for Danmark,” siger Jesper Würtzen og uddyber:

”Jeg er særligt glad for, at vi har virksomhederne med. Virksomhederne oplever i stigende grad, at de ikke kan få de kompetencer, de efterspørger. Det er rigtigt uheldigt, idet Tyskland er Danmarks største samhandelspartner og har Europas største økonomi. Derfor er det også vigtigt for vores erhvervsliv, at vi nu etablerer en International Masterclass. Jeg har høje forventninger til udbyttet for kommunens elever og virksomhederne.”

Ud over at være en forbedring af tyskundervisningen er International Masterclass en del af indsatsen for at styrke den internationale udveksling for børn og unge i kommunen, som kommunens internationale strategi lægger op til.

International Masterclass

 • Nuværende 8. klasseelever i Ballerup Kommune kan i øjeblikket ansøge om at blive en del af International Masterclass. Deadline for ansøgning er 1. juni, men selvom fristen er lige om hjørnet, er det på ingen måde for sent at ansøge.
 • Næste år skal de 10 udvalgte elever fungere som ambassadører for International Masterclass. Det betyder, at de skal fortælle om deres kommende forløb til næste årgang, der kan ansøge om at komme med i 2022.
 • Læs mere om forløbet på ballerup.dk/masterclass

Fondsmidler til tyskundervisning

 • Syv kommuner fordeler 4,7 millioner kroner mellem sig.
 • Fondsmidlerne kommer fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – også kendt som A. P. Møller Fonden.
 • Ballerup Kommune bruger pengene på ekstrauddannelse af tysklærere. Lærere på Måløvhøj Skole, Baltorpskolen, Skovvejens Skole og Skovlunde Skole begynder uddannelsen i august i år. Uddannelsen tager to år.
 • Læs mere Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Dansk-tysk-forbindelse

 • Tyskland er Danmarks største handelspartner.
 • 100 millioner europæere taler tysk. Dermed er tysk det mest talte sprog i Europa.
 • Tyskland er Europas største økonomi.
 • Flere tyske virksomheder har dansk hovedsæde i Ballerup Kommune – herunder BASF, Siemens og Bosch.