Kuglepen på papir

Det nye Seniorråd er på plads

12 kandidater var på valg til kommunens Seniorråd. Heraf er syv blevet valgt ind i Seniorrådet, mens de resterede fem bliver suppleanter.

Den 16. november var ikke blot en dag med Kommunal- og Regionsrådsvalg. I Ballerup Kommune var der også valg til Seniorrådet, som for første gang blev afviklet som et fremmødevalg. Alle over 60 år kunne stemme til valget, og stemmeprocenten blev 40,7 procent.

Her er det nye Seniorråd

 • Henning Broman, 970 stemmer
 • Jane Hyldnæs, 601 stemmer
 • Conny Dahl Hjarsø, 600 stemmer
 • Finn Petersen, 558 stemmer
 • Doris Børger, 405 stemmer
 • Stephen Frank Mortensen, 376 stemmer
 • Kirsten Skipper, 357 stemmer

Suppleanter

 • Birgitte Dahl, 329 stemmer
 • Kurt Kristensen, 323 stemmer
 • Lilian Birthe Nielsen, 264 stemmer
 • Nina Skaarup, 257 stemmer
 • Gert Leif Gyldvig, 146 stemmer

Det nye Seniorråd tiltræder den 1. januar 2022. Der er konstituerende møde tirsdag den 18. januar 2022.

Hvad er Seniorrådet?

Seniorrådet er valgt ved lov og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer, der har betydning for ældre borgere i Ballerup Kommune. Det vil sige, at rådet skal høres, når Kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen.

SOCIALE MEDIER