bo rasmussen og tim halvorsen

Erfaren duo skal stå i spidsen for by- og erhvervsområdet Kildedal

Udviklingen af Kildedal med 10.000 arbejdspladser og 2.000 boliger skal realiseres med forhenværende kommunaldirektør Bo Rasmussen som bestyrelsesformand og Tim E. Halvorsen som projektdirektør

Foto: Bestyrelsesformand Bo Rasmussen og projektdirektør Tim E. Halvorsen

Ballerup Kommune og Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PensionDanmark, har oprettet Kildedal P/S. Arealudviklingsselskabet skal i de kommende år udvikle et opsigtsvækkende by- og erhvervsområde på grænsen mellem land og by med omkring 10.000 arbejdspladser og 2.000 bæredygtige boliger. Kildedal består i dag fortrinsvis af marker omgivet af få men velkendte virksomheder som Novo Nordisk og Oticon. Men i de kommende år vil et unikt og visionært by- og erhvervsområde efter planen skyde frem.

Kildedal bliver en ny by i grønne omgivelser, hvor fællesskaber samt det sunde og bæredygtige liv er i fokus. Ambitionen for Kildedal er blandt andet, at området skal kunne inspirere til fremtidens byudvikling i ind- og udland. Det skal fx ske ved at skabe nye rammer for, hvordan en bæredygtig livsstil kan integreres med en høj grad af livskvalitet til følge.

En anden del af visionen for Kildedal er også at oprette et innovationsdistrikt, der kan tiltrække de mest innovative og nyskabende virksomheder inden for blandt andet life science. Byggeriet struktureres, så virksomhederne og deres medarbejdere i fællesskab kan sikre den fortsatte udvikling af fremtidens sundhedsløsninger inden for BioTech, MedTech og AI.

Der er nu udpeget en bestyrelsesformand samt ansat en projektdirektør til at stå i spidsen for det store strategiske projekt.

Forhenværende kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, Bo Rasmussen, bliver bestyrelsesformand, og Tim E. Halvorsen er ansat som projektdirektør i Kildedal Partnerselskab (P/S).

Bestyrelsesformand med erfaring i komplekse udviklingsprojekter

Bo Rasmussen kommer med 40 års erfaring fra den offentlige sektor, og han har som forhenværende kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune været med til at sætte en ambitiøs, målrettet og visionær dagsorden for bæredygtighed samt FN’s Verdensmål. Derudover har Bo Rasmussen også værdifuld erfaring i at arbejde med store og komplekse byudviklingsprojekter - herunder Hovedstadens Letbane.

- Jeg glæder mig til at blive en del af Kildedal-projektet. Ambitionsniveauet er højt, og værdiprogrammet er meget udtalt og nyskabende. Jeg er sikker på, at projektet med dets mange interessante og attraktive perspektiver vil bidrage til en stærk by- og erhvervsudvikling for både Ballerup og hovedstadsområdet, siger Bo Rasmussen.

bo rasmussen

Foto: Bo Rasmussen

Projektdirektør med unikt kendskab til byudvikling

Den nye projektdirektør Tim E. Halvorsen kommer til Kildedal P/S med relevant direktør-erfaring fra de store byudviklingsprojekter Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen i Ringkøbing.

I begge projekter har Tim E. Halvorsen stået i spidsen og haft berøring med alle led af udviklingen og har desuden opnået stærk indsigt i politisk styring og håndtering af privat/offentligt samarbejde. Tim E. Halvorsen har desuden været kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her var han med til at starte den visionære og strategiske satsning Science City Lyngby.

- Kildedal kommer til at sætte nye standarder inden for by- og erhvervsudvikling. Barren er sat højt på bæredygtighed, og jeg glæder mig til at få projektets værdier ind under huden. Ballerup Kommune og PensionDanmark har sammen skabt et stærkt partnerskab, der sikrer grobund for et spændende og visionært udviklingsprojekt, siger Tim E. Halvorsen

Tim E. Halvorsen tiltræder som projektdirektør i Kildedal P/S den 1. januar 2022.

tim halvorsen

Foto: Tim E. Halvorsen

Fakta: Om Kildedal

 • Kildedal er et nyt stort by– og erhvervsområde på i alt 44 ha
 • Der vil kunne opføres i alt ca. 350.000 m2 etageareal
 • Forventning om ca. 10.000 nye arbejdspladser
 • Der planlægges for op til 2.000 nye boliger med rækkehuse, byhuse og etageboliger
 • Der planlægges for et stationscentrum med caféer og detailhandel samt for offentlige institutioner og fritidstilbud
 • Et højklasset erhvervsområde med tyngdepunktet inden for life science- og tech-virksomheder

Læs mere på ballerup.dk/kildedal

Fakta: Den samlede bestyrelse i Kildedal P/S

 • Bo Rasmussen, forhenværende kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune (formand)
 • Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune
 • Kåre Harder Olesen, 2. viceborgmester i Ballerup Kommune
 • Marius Møller, direktør for Ejendomme, PensionDanmark
 • Kim Bøgvad Larsen, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark