grønt råd

Få indflydelse på den grønne udvikling - bliv en del af Grønt Råd

Få indflydelse på den grønne, bæredygtige udvikling samt klima - bliv en del af Grønt Råd. Der er valg torsdag den 3. marts

Kunne du tænke dig at få indflydelse på Ballerup Kommunes grønne og bæredygtige udvikling i de kommende år? Så er Grønt Råd noget for dig! Vi afholder valg torsdag den 3. marts klokken 19.00-21.00 i Atriet på Ballerup Rådhus.

Grønt Råd i Ballerup Kommune er et forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interessegrupper, politikere og administration i Ballerup Kommune. Omdrejningspunktet for rådet er natur- og miljøopgaver samt bæredygtig udvikling.

Grønt Råd refererer direkte til kommunes Klima- og Miljøudvalg, og rådet skal inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på natur-, miljø- og bæredygtighedsområdet.

Grønt Råd fordeler i samråd med kommunen 50.000 kroner om året til miljøprojekter blandt borgere og foreninger – og som noget nyt er rådet også med til at uddele 300.000 kroner om året til naturforbedrende tiltag.

Sådan forløber valget

Du skal møde fysisk op på dagen for at blive valgt og for at stemme. Alle opstillede kandidater præsenterer sig selv og deres sag og forklarer, hvilken organisation, forening eller andet de stiller op for. Det kan for eksempel være en bolig-, grundejer- eller kolonihaveforening (se §5 i kommissoriet).
 

Du har dog en mulighed for at stille op uden at være til stede. Gør du det, kan du ikke få en anden til at præsentere din sag på dagen. Til gengæld er det kun muligt at stemme ved fysisk fremmøde – det er ikke muligt at stemme via fuldmagt.

Du skal bo i Ballerup Kommune for at kunne stille op. Stiller du op for en kolonihaveforening, og bor du ikke i kommunen, skal du medbringe dokumentation for ejerskab af kolonihaven.

Afstemningen foregår med fysiske stemmesedler

I løbet af aftenen er der også oplæg med Simon Høegmark om naturens indflydelse på menneskets sundhed.

Se mere om oplægget (simonhoegmark.dk)

Den nye valgperiode for Grønt Råd gælder frem til 31. december 2025. Valget følger den kommunale valgperiode.

Besøg Grønt Råds hjemmeside (groent-raad-ballerup.dk)

Videoer

SOCIALE MEDIER