Ukraines flag

Krig i Ukraine: Politisk enighed om lokale tiltag og sanktioner

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en række lokale tiltag og sanktioner. De kommer efter Ruslands angreb på Ukraine, og i forlængelse af de sanktioner Danmark via EU har besluttet at iværksætte.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har mandag den 28. februar besluttet at iværksætte følgende tiltag og sanktioner efter Ruslands angreb på Ukraine:

 • Ballerup Kommune tager sin andel af eventuelt kommende ukrainske flygtninge og igangsætter arbejdet med at klargøre relevante indkvarteringsfaciliteter til formålet.

   
 • Ballerup Kommune meddeler sine finansielle samarbejdspartnere, at Ballerup Kommune ikke vil have likvide midler placeret i værdipapirer, virksomheder og selskaber fra Rusland og Belarus eller russiskejede og belarussisk-ejede selskaber og virksomheder.

   
 • Ballerup Kommune køber ikke varer eller tjenesteydelser fra virksomheder eller selskaber fra Rusland og Belarus. Spørgsmål om russisk og belarussisk gas og olie er et anliggende for Folketinget.

   
 • Ballerup Kommune afvikler eller deltager ikke i aktiviteter af kulturel, idrætsmæssig eller mellemfolkelig karakter med russisk eller belarussisk deltagelse eller medvirken. Hermed menes konkret, at Ballerup Kommune siger nej til fx gæsteoptrædener i Baltoppen LIVE fra Rusland eller Belarus, nej til russiske og belarussiske fodboldhold, russiske og belarussiske cykelryttere og russiske og belarussiske foreninger, der måtte besøge Danmark.

   
 • Ballerup Kommune flager med det ukrainske flag ved siden af Dannebrog ved Ballerup Rådhus. Perioden, der flages, aftales løbende mellem Kommunalbestyrelsens partier. I første omgang frem til onsdag den 16. marts (forlænget til 30. marts).

Kommunalbestyrelsen understreger, at ovenstående initiativer ikke handler om herboende russere eller belarussere, der intet ansvar har for det russiske styres angreb på Ukraine. Herboende russere og belarussere skal behandles ordentligt.