ensrettet

Midlertidig ensretning for motorkøretøjer på Bybuen

Bybuen i Skovlunde bliver fra mandag den 26. juli 2021 midlertidig ensrettet. Det betyder, at der er spærret for motorkøretøjer i nordgående retning ved Lilletoften.

Ændringen skyldes et kommende byggearbejde, og ensretningen vil efter planen vare indtil 1. august 2022.

Ændringen glæder kun for motorkøretøjer. Gående og cyklister vil have mulighed for at passere i begge retninger adskilt fra bilerne.

Der vil være tydelig skiltning i området i hele perioden.

oversigtskort
 

SOCIALE MEDIER