ali filikci

Portræt: Jeg har selv fået alverdens muligheder

- Når vi lytter og har modet til at skabe atypiske løsninger, så synes jeg vi gør den største forskel for borgerne, siger Ali Filikci. Han er borgerkoordinator og brænder for det sociale arbejde i kommunen. 

Da Ali Filikci skulle i praktik under sin uddannelse som socialrådgiver, valgte han børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune. Et meget bevidst valg for han troede, han ville arbejde med integration og borgere i udsatte boligområder, når han var færdiguddannet, og derfor ville han gerne prøve børne- ungeområdet inden.

- Og nu er jeg her stadig, 16 år senere, siger han med et smil, der når langt ud i øjnene. Og glæde og et hjerte, der banker for at gøre en forskel for de borgere, Ali Filikci møder i sit arbejde, er man slet ikke i tvivl om, når man lytter til hans fortælling om hvorfor han brænder for socialt arbejde med mening, som han selv beskriver det. 

Makkerskab med tovholderne

Ali Filikci er borgerkoordinator i Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR). Her danner han makkerskab med de kolleger i kommunen, der har en tovholderfunktion i Sammenhængende Borgerforløb. Alle borgere i kommunen, der har et behov og som ønsker det, tilbydes et Sammenhængende Borgerforløb. Her bliver der sat et hold af medarbejdere fra de afdelinger og samarbejdspartnere i kommunen, som bedst kan hjælpe borgeren.

- Jeg har fast base i C-BUR, men står til rådighed som sparringspartner for de øvrige centre. Jeg giver råd og vejledning til kolleger ud fra mine erfaringer som socialrådgiver og er med til at sikre, at vi arbejder efter vores grundprincipper i Sammenhængende Borgerforløb og møder borgerne i øjenhøjde, siger han. 
Han bliver også inddraget, når en borger vil have gavn af at få sin sag koordineret i et Sammenhængende Borgerforløb. Så er han med til at hjælpe det i gang og han bliver inddraget, når der er behov for ekstra ressourcer eller den faste tovholder er syg.

Mod til at finde utraditionelle løsninger

- De borgere, vi møder, er familier, som har brug for vores hjælp til at komme videre i deres hverdag og få en bedre sammenhæng i deres familieliv. Det er det, vi er her for. Ofte er de blevet mødt med skepsis, regler og love igennem deres liv - vi møder dem med muligheder for livet og en tro på, at borgerne er dem, der ved bedst hvad de ønsker for deres eget liv. Vi følger deres håb og drømme og der er ingen grænser for, hvor højt og bredt vi kan drømme sammen med borgerne for en bedre fremtid, siger Ali Filikci. 

Ali taler om at have mod til at gøre det utraditionelle og finde anderledes løsninger, der hjælper borgerne mod job, uddannelse og trivsel i deres familieliv. 

- Det sker, når vi tør stille de interesserede spørgsmål, lytte til svaret og har mod til at skabe nogle løsninger, der er atypiske i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Det er her, jeg kan se de bedste resultater. Ret ofte er de anderledes løsninger ikke bare bedre for borgerne, de er også billigere i det lange løb, siger han.  

ali filikci

- Man taler så tit om at gøre en forskel - men hvordan gør man det? Det synes jeg vi får lov til i Ballerup Kommune. Vi kan rigtig mange ting, når borgerne har ambitionerne. Foto: Bo Helsted.

Jeg bruger min faglighed 

Af og til lykkes det ikke for Ali og hans kolleger sammen med borgerne at komme i mål med deres planer og drømme – fx fordi motivationen ikke er der, eller der dukker for mange bump op på vejen. 

- Hvis vi når dertil, så finder jeg ro i at jeg har brugt min faglighed til at vurdere, at det er den vej, vi skal. Det kræver borgernes motivation. Vi stiller nogle krav og det skal vi - ellers ser vi ikke de gode resultater. Der er meget få, der falder igennem, men dem samler vi op, når vi møder dem igen på et senere tidspunkt og så ser vi fremad.

Ali har fra en tidlig alder følt et ansvar og en lyst til at gøre noget for andre og at man hjælper de mennesker, man møder på sin vej.

- Jeg synes, jeg har fået alverdens muligheder i vores samfund. Og nu er jeg i en position, hvor jeg er med til at forvalte loven, og det giver både mig og alle andre i lignende jobs et ansvar og en mulighed for at skabe gode forudsætninger for mennesker, der har brug for social hjælp, mener Ali Filikci. 

Sammen med borgerne kan vi rigtig meget

Hvorfor Ali Filikci ikke nøjedes med et praktikforløb, men blev her efterfølgende, skyldes bl.a. de dygtige, kompetente og sjove kolleger, han er omgivet af.

- Vi har et stærkt sammenhold, vi tager fra og er opmærksomme på hinanden. Det er et sundt kollegaskab, hvor der er plads til forskellighed og meninger, også hvis man ikke har en god dag. Jeg kan godt lide, at vi kan arbejde på tværs af faggrupper i kommunen og bruge vores respektive kompetencer til at findes fælles løsninger.
Og så plejer jeg at joke med dem, der skifter job og sige: ’Vi ses igen’ – for nogen kommer jo tilbage, griner han.

At Ali har fundet sin rette hylde, hvor han kan lave socialt arbejde, der giver mening, er man ikke i tvivl om:

- Man taler så tit om at gøre en forskel - men hvordan gør man det? Det synes jeg vi får lov til i Ballerup Kommune. Vi kan rigtig mange ting, når borgerne har ambitionerne. Så jeg tager gerne 10 år mere. Det kunne være så fedt at være her i 25 år! Jeg trives, og jeg får lov til at være Ali.
 

SOCIALE MEDIER