Advarsel ikon

Coronavirus

Følg med i hvordan den aktuelle situation påvirker Ballerup Kommune

Visionen for Kildedal er klar

Visionen for Kildedal er klar

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har den 22. marts 2021 enstemmigt godkendt visionen for Kildedal ”En by for livet”. Dermed er den politiske vej banet for udbygningen af det store område ved Kildedal station, der lige nu er en bar mark, men som om en årrække skal blive en ny by med både bolig og erhverv.

”Kildedal bliver en ny, levende og let tilgængelig by med boliger og erhverv, primært i form af life science-virksomheder, tæt på by og åbent land. Ambitionen er at skabe et komplet bysamfund med synergi mellem bolig, erhverv, detailhandel og offentlige funktioner, hvor livet kan leves hele livet, for store og små samt for mindre og større virksomheder”, fortæller borgmester Jesper Würtzen.     

En ny by skal vokse frem

Ballerup Kommune og PensionDanmark blev i slutningen af 2019 enige om at påbegynde planlægningen af Kildedal. Kildedal-området omfatter 400.000 kvadratmeter ved Kildedal Station, og planen er, at det skal rumme omkring 10.000 arbejdspladser og 2000 boliger. Det er desuden planen, at der både skal være cafeer, detailbutikker, offentlige institutioner og kulturelle aktiviteter.

Arealerne, der udvikles til den nye by, er der ikke noget på i dag, ud over Kildedal Station der ligger midt i det hele. Når planlægningen er på plads, skal grundene byggemodnes og infrastrukturen etableres, før byggeriet af de første boliger og erhvervsdomiciler kan gå i gang.

Store ambitioner skal tiltrække erhverv

Målet for erhvervsdelen er, at der skal tiltrækkes virksomheder inden for life science og teknologi, da Ballerup Kommune ønsker at styrke de to erhvervsklynger, som i forvejen er store i kommunen og i Greater Copenhagen.

”Vi har store ambitioner på erhvervsområdet, hvor vi i forvejen er en af de store erhvervskommuner. Vi satser især på at tiltrække life science-virksomheder og andre internationale virksomheder inden for bl.a. data, medico, biotek og kunstig intelligens. Det skal være virksomheder, som kan se en fordel i at være i et attraktivt område, hvor der er klynger af lignende virksomheder,” siger Jesper Würtzen.

Første spadestik bliver i 2023

I løbet af 2021 vil Ballerup Kommune og PensionDanmark stifte et arealudviklingsselskab, som overtager arealerne og fremover står for byggemodning af grundene, anlæg af veje og pladser samt salg af byggeret til investorer og kommende bygherrer.

”Vi regner med at have området udbygget om 10-15 år, og vi vil udvikle det i flere etaper. Nu sætter vi gang i de indledende processer, og der vil naturligvis komme både høringer og borgermøder om det store projekt. Vi regner med at tage første spadestik i 2023,” siger Jesper Würtzen.

I løbet af den næste måneds tid bliver udkast til helhedsplan for Kildedal med tilhørende miljøvurdering behandlet politisk og efterfølgende sendt i offentlig høring. Den endelige helhedsplan forventes godkendt i september måned 2021.

SOCIALE MEDIER