Nyhedsbrev sept. 2016

Iværksættere i Ballerup

Ballerup er kendt for sine mange nationale og internationale virksomheder, men imellem de store og velfriserede erhvervsparker pibler der en underskov af iværksættere frem. Dem vil vi som kommune gerne i dialog med for at tilbyde de bedste rammer for udvikling.

Nyt netværk for iværksættere
Den 28. september 2016 mødes Ballerups iværksætternetværk første gang. Netværkets formål er at skabe rammer for udvikling for kommunens iværksættere. Netværket er for dem, der gerne vil mødes med og sparre med ligesindede, der har samme udfordringer i opstartsfasen af en virksomhed.

Kommunens iværksættere opfordres til at deltage og få indflydelse på netværkets form og indhold, som vi fastlægger i fællesskab. For sådan sikrer vi, at netværket har størst mulig relevans for deltagerne - og at vi som kommune ikke sætter noget igang, som vores erhvervsliv ikke ønsker. 

Ny iværksætterstrategi
Tankerne bag iværksætternetværket kan man læse mere om i kommunens iværkssættersstrategi for 2016-2020.

Netværket er ét af syv indsatsområder for iværksættere, som BusinessBallerup tager fat på i løbet af efteråret 2016 og udvikler i den kommende tid. Fundamentet for den nye iværksætterstrategi er lagt efter interviews med flere af kommunens iværksættervirksomheder.

Ny dialog
Jeg glæder mig meget til at følge iværksætteriet i Ballerup kommune. Og gerne på nært hold. Fx når erhvervsudviklingschef Jette Rau og jeg besøger en virksomhed i kommunen hver anden uge.

Indtil nu har det mest været de store og mellemstore virksomheder, jeg har besøgt, men jeg glæder mig til også at besøge nogle iværksættere og indlede en dialog om, hvordan vi bedst gøder jorden for kommunens spirende iværksætteri.

Venlig hilsen

Borgmester Jesper Würtzen
Jesper Würtzen
Borgmester