Østerhøj

Bykvarteret Østerhøj, opført i 1985-1997, er et eksempel på nytænkende byplanlægning. Planlægningen af andre bykvarterer i Ballerup bygger stadig på erfaringerne herfra.

Her kan du se materiale om Østerhøj:

En bygherrevejledning formidler intentioner og visioner for området til de kommende bygherrer.

Bygherrevejledning for Østerhøj (1999)

I forbindelse med udbygningen af de to bykvarterer Egebjerggård og Østerhøj blev der udarbejdet et bykvarterkatalog, der forklarer tanker og visioner bag bykvarterforsøget.

Kataloget har tjent som inspiration og vejledning for bygherrer, brugere og andre interesserede.

Bykvarterkatalog Østerhøj og Egebjerggård (1989)

Kunsten har været en vigtig faktor i etableringen af Egebjerggård og Østerhøj Nord og Syd.

I 1989 udarbejdede billedkunstnerne Niels Guttormsen og Finn Mikkelborg et billedatlas – oplæg til integreret kunst i bykvartererne Egebjerg og Østerhøj:

Billedatlas Østerhøj (1989)

10 punkts programmet indeholder de principper, der lå til grund for udbygningen af bykvarteret:

  1. Identitet og karakter
  2. Mange forskellige boligformer
  3. Blanding af ejerformer
  4. Etapevenlig og økonomisk
  5. Miljøvenligt materialevalg
  6. Integration af erhverv og institutioner
  7. Integration af kunst
  8. Styrkelse af social struktur
  9. Forebyggelse af kriminalitet
  10. Brugermedvirken

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

E-mail