Ejendomme

Hovedopgaver

 • Projektudvikling i samarbejde med andre centre og decentrale brugere
 • Projektering og byggestyring i samarbejde med eksterne rådgivere
 • Projektledelse, byggeledelse og bygherrerådgivning
 • Energistyring og energioptimering
 • Vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg samt kommunale kunstværker
 • Administration af udlejningen af kommunale bygninger
 • Vagt og sikring
 • Rengøring af kommunale bygninger
 • Økonomistyring og administration
 • Rådhusservice

 

Direktør
Carsten Riis
4477 2871
cri1@balk.dk 

Centerchef
Mads Bo Bojesen
2069 1272
madb@balk.dk

Afsnitsleder
Ole Steffensen
4477 2830
ost@balk.dk

Teams

 • Vedligehold og Anlæg
 • Sekretariat og Udvikling
 • Tekniske Anlæg
 • Vagt og Sikring
 • Rådhusservice

ejendomme@balk.dk

 

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail