Skoler, Institutioner og Kultur

 

Hovedopgaver

 • Ledelse og administration af skoler, dagtilbud og klubber
 • Drift og udvikling af fritids- og kulturområdet, herunder kulturinstitutioner
 • Drift og udvikling af skoler, herunder BFO, klubber, byggelegepladser og specialinstitutioner
 • Drift og udvikling af daginstitutioner og dagplejen
 • Drift og udvikling af børnekultur
 • Udførelse af tilsyn
 • Faglig support til ledelsen af decentrale institutioner.

Direktør

Anne Vang 
2069 1393
anr3@balk.dk

 

Centerchef

Per Kensø
2370 6330
pken@balk.dk

 

Pædagogik og Læring

Lærings- og Udviklingschef 
Lotte Aabye
4175 1004
loaa@balk.dk

 

Økonomi og Administration

Stabschef
Henrik Thorning
2325 7928
het1@balk.dk

 

Kulturchef

Jens Overgaard
2535 3747
jo4@balk.dk

 

Institutioner

 • Daginstitutioner og dagplejen
 • Folkeskoler og specialskoler
 • Fritids- og ungdomsklubber 
 • Ungdomsskolen
 • Pædagogisk Center
 • Spillestedet Baghuset
 • Ballerup Bibliotekerne
 • Baltoppen LIVE
 • Ballerup Musik- og Kulturskole
 • Ballerup Museum
 • Ballerup Idrætsby
 • Ungdomskulturhuset Vognporten
   

 Afsnit

 • Økonomi og Administration
 • Pædagogik og Læring
 • Kultur og Fritid

SOCIALE MEDIER