Direktion

Kontaktoplysninger

2345 7730

eimo@balk.dk

Sekretariat

4477 2011

Eik Møller

Ansvarsområder

 • Center for Politik og Organisation
 • Økonomi
 • Ejendomme
 • By, Erhverv og Miljø

Årsløn pr. 1. oktober 2020 ekskl. pension

1.577.845 kr. 

Kontaktoplysninger

2516 9905

mvm@balk.dk

Sekretariat

4477 2011

Mette Mortensen

Ansvarsområder:

 • Voksne og Sundhed
 • Arbejdsmarked

Varetager følgende ansvarsområder under direktør Anne Vangs barselsorlov:

 • Skoler, Institutioner og Kultur 
 • Børne og Ungerådgivning

Årsløn pr. 1. februar 2020 ekskl. pension

1.283.311 kr. 

Kontaktoplysninger

2069 1393

anr3@balk.dk

Sekretariat

4477 2007

Anne Vang

Direktør Mette Vaaben Mortensen varetager nedenstående ansvarsområder under Anne Vangs barselsorlov.

Ansvarsområder:

 • Skoler, Institutioner og Kultur
 • Børne og Ungerådgivning

Årsløn pr. 1. oktober 2020 ekskl. pension

1.256.313 kr. 

Kontaktoplysninger

6162 1768

eliw@balk.dk

Sekretariat

4477 2004

Elisabeth Gadegaard Wolstrup

Ansvarsområder:

 • Økonomi
 • By, Erhverv og Miljø
 • Ejendomme

Årsløn pr. 1. januar 2021 ekskl. pension

1.256.313 kr.