Direktion

Kontaktoplysninger

2345 7730

eimo@balk.dk

Sekretariat

4477 2011

Eik Møller

Ansvarsområder

  • Center for Politik og Organisation
  • Økonomi
  • Ejendomme
  • By, Erhverv og Miljø

Årsløn pr. 1. oktober 2020 ekskl. pension

1.577.845 kr. 

Kontaktoplysninger

2516 9905

mvm@balk.dk

Sekretariat

4477 2011

Mette Mortensen

Ansvarsområder:

  • Voksne og Sundhed
  • Arbejdsmarked

Varetager følgende ansvarsområder under direktør Anne Vangs barselsorlov:

  • Skoler, Institutioner og Kultur 
  • Børne og Ungerådgivning

Årsløn pr. 1. oktober 2020 ekskl. pension

1.463.304 kr. 

Kontaktoplysninger

2069 1393

anr3@balk.dk

Sekretariat

4477 2007

Anne Vang

Direktør Mette Vaaben Mortensen varetager nedenstående ansvarsområder under Anne Vangs barselsorlov.

Ansvarsområder:

  • Skoler, Institutioner og Kultur
  • Børne og Ungerådgivning

Årsløn pr. 1. oktober 2020 ekskl. pension

1.256.313 kr.