Direktion

Kommunaldirektør
Eik Møller
4477 2901
eimo@balk.dk

Eik Møller

Ansvarsområder

  • Politisk sekretariat
  • HR og Organisationsudvikling

 

Direktør
Mette Vaaben Mortensen
4477 2803
mvm@balk.dk

Mette Mortensen

Ansvarsområder

  • Social og Sundhed
  • Beskæftigelse og Borgerservice

 

Direktør
Anne Vang
4477 3001
anr3@balk.dk

Anne Vang

Ansvarsområder

  • Skoler, Institutioner og Kultur
  • Børne- og Ungerådgivning

 

Direktør
Carsten Riis
4477 2871
cri1@balk.dk

Carsten Riis

Ansvarsområder

  • Økonomi og Styring
  • Ejendomme
  • Digitalisering
  • By, Erhverv og Miljø