MED-indflydelse

MED-systemet består af formelle samarbejdsudvalg, hvor medarbejderrepræsentanter og ledere mødes for at udvikle, drøfte og kvalificere organisationens beslutninger og strategier inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Dette arbejde foregår både lokalt på den enkelte arbejdsplads (Lokal-MED), på centerniveau (Center-MED) og helt overordnet for kommunen som helhed (Hoved-MED).

MED-samarbejdet i Ballerup Kommune bygger på den grundholdning, at beslutninger og strategier bliver bedre med en tidlig og reel medarbejderinddragelse.

 

Kontakt

Center for HR og
Organisations-
udvikling

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail