Organisationsplan

Ballerup Kommunes organisationsdiagram ser sådan ud:

Organisationsdiagram april 2017

Kontakt

Center for HR og
Organisations-
udvikling

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail