Beredskab Øst

Beredskab Øst består af en sammenlægning af de fem beredskaber i kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk.

Kontakt Beredskab Øst, hvis du søger tilladelse til:

Brandsyn skal foretages på virksomheder med: 

 • brandfarlige oplag
 • bygninger, der er opført efter funktionsbaserede brandkrav
 • forsamlingslokaler til flere end 150 personer, fx skoler og daginstitutioner

Virksomheder, der opbevarer større mængder af nedenstående, skal have tilladelse fra brandvæsenet:

 • brandfarlige væsker
 • gasarter 
 • brandbare materialer som træ, plastik, gummi m.m.
 • mel eller andet materiale i pulverform, som kan udgøre en eksplosionsfare

Tilladelsen fra brandvæsenet skyldes, at der stilles ekstraordinære krav til de bygninger, som virksomheden benytter til opbevaringen (dvs. krav udover det almindeligt gældende i byggeloven).

Brandvæsenet skal give tilladelse til:

 • salg og opbevaring af fyrværkeri
 • brug af fyrværkeri udenfor perioden fra 27. december til 1. januar

Brandvæsenet skal give tilladelse til:

 • enkeltstående arrangementer med flere end 150 mennesker
 • midlertidig overnatning på skoler og lignende
Det kan være store arrangemener som fx koncerter, sommerfester, julefrokoster eller lignende, der foregår i haller, forsamlingstelte m.m.

Kontakt

Beredskab Øst

Vandtårnsvej 59
2860 Søborg

www.beros.dk

 
70 25 27 29

post@beros.dk