Beskyttelsesrum og sikringsrum

Beskyttelsesrum betegner alle typer af forstærkede rum, hvis formål er at beskytte befolkningen mod luftangreb. Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.

Der findes over 4 mio. pladser i beskyttelsesrum i Danmark. De fordeler sig med ca. 950.000 pladser i offentlige beskyttelsesrum og ca. 3,75 mio. pladser i private sikringsrum i kældre under private bygninger mv. 

I Ballerup Kommune alene er der plads til over 80.000 personer i beskyttelses- og sikringsrum, der fx kan være placeret i almene boligområder, i virksomheder, offentlige bygninger m.v.
I fredstid bliver beskyttelsesrummene brugt til andre formål og er derfor ikke umiddelbart tilgængelige. 

Hvis Forsvarsministeriet på et tidspunkt vurderer, at sikkerhedssituationen i Danmark har ændret sig, vil beskyttelses- og sikringsrum blive klargjort og borgerne vil få information om, hvor de kan søge beskyttelse.