Vaccination mod COVID-19

vaccine

Alle borgere i Danmark over 16 år får i løbet af 2021 et tilbud om vaccination mod COVID-19. Vaccinationen er gratis og frivillig. 

Det tager tid at vaccinere alle, der ønsker det, og vaccinerne ankommer løbende. Du vil få besked, når det er din tur til at blive vaccineret mod corona - langt de fleste får besked via e-boks. Det er ikke muligt for praktiserende læger eller andre i sundhedsvæsenet på forhånd at oplyse om, hvornår du præcist får besked om din vaccinemulighed. 

I denne pjece fra Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om vaccinationsprogrammet.

Det er Sundhedsstyrelsen der tilrettelægger vaccineprogrammet i Danmark og inviterer befolkningen til vaccination mod COVID-19. 

Det tager tid at vaccinere alle, der ønsker det, og vaccinerne ankommer løbende. Du vil få besked, når det er din tur til at blive vaccineret. Selvom du har modtaget en invitation fra Sundhedsstyrelsen, er der ikke nødvendigvis vaccinetider til rådighed med det samme, så mange vil opleve, at der kan gå tid, før de kan få en vaccinetid.

Læs også: Fra visitation til færdigvaccineret - sådan er forløbet 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et overblik over, hvornår de forventer at vaccinere de enkelte grupper. 

Vaccinekalender

Beboere på plejecentre og botilbud vil modtage information om tilbuddet fra deres institution. Personale på sundheds-, ældre- og dele af socialområdet, som opfylder Sundhedsstyrelsens skærpede kriterier, vil modtage en invitation i deres e-Boks. Borgere i særlig øget risiko ved smitte med covid-19, f.eks. ældre med alvorlig sygdom, vil modtage invitation via e-Boks eller pr. post, hvis man er fritaget fra Digital Post, eller bliver kontaktet af egen læge eller sygehus. 

De resterende borgere vil løbende inviteres efter alder og vil modtage besked i Digital Post på borger.dk og e-boks.dk, eller pr. post, hvis man er fritaget for Digital Post.

Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvordan du kan bestille tid.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid eller hjælp til at komme til og fra Vaccinationscentret, læs venligst her.

Borgere, som har fået besked via e-boks, kan bestille tid til vaccine, som beskrevet i brevet. Du kan ikke bestille en tid, før du har fået besked. 

Tidsbestilling sker på vacciner.dk - log på med Nem-ID.

Borgere, som modtager invitation via post, skal ringe til Region Hovedstadens bookingtelefon. Telefonnummeret er oplyst i brevet.

Region Hovedstaden administrerer bookinger på vaccinationsstedet i Ballerup Kommune, ligesom de resterende vaccinationssteder. De melder løbende ud med tider til booking, når der er sikkerhed for, at der er vacciner til det.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid eller hjælp til at komme til og fra Vaccinationscentret, læs da venligst her.

Vi får mange henvendelser fra borgere, som beder om hjælp til at komme til og fra vaccinationsstedet. Vi beder jer venligst orientere jer på denne side inden I tager kontakt.

Før du kontakter kommunen om hjælp til transport og/eller ledsagelse, er det en forudsætning, at du har modtaget et brev i din E-boks eller via brev fra Statens Serum institut/Sundhedsstyrelsen om tilbud til vaccination for COVID-19.

Hjælp til bestilling af tid

Du står som udgangspunkt selv for at bestille en tid til vaccination på www.vacciner.dk eller ved at ringe til Regionens bookingtelefon. Telefonnummeret er oplyst i dit brev.

Hvis du er fritaget for Digital Post og derfor har modtaget dit brev med posten, kan du opleve længere ventetid på Regionens bookingtelefon.

Har du gjort flere forsøg, men uden held, kan du rette henvendelse til Ballerup Kommunes Borgerservice på telefon 4477 2000, som kan skrive dig på en liste til Regionens bookingtelefon, så du vil blive ringet op inden for 3-4 hverdage.

Hjælp til transport/ledsagelse i forbindelse med vaccination

Du står som udgangspunkt selv for transport til og fra vaccinationsstedet.

Har du en kørselsordning, f.eks. handicapkørsel eller Movia Flex, så skal du bruge denne ordning. Hvis du er i stand til det, skal du tage offentlig transport, som bus og taxa eller få hjælp af pårørende, venner, nabo etc. 

Hvis du ikke selv kan komme til vaccinationsstedet, har du mulighed for at få hjælp til transport/ledsagelse til og fra vaccinationsstedet. 

Røde Kors tilbyder også ledsagelse på gåture eller ved offentlig transport til og fra vaccination og støtte på vaccinationssteder. Du kan ringe til Røde Kors på telefon 35 29 96 60 på hverdage kl. 10-14 eller kontakte dem på rødekors.dk/parat 

Hvem kan få transport/ledsagelse?

For at få hjælp til transporten skal du have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke kan benytte de transportformer som beskrevet ovenfor. Transporten gælder til og fra nærmeste vaccinationssted, såfremt der er bookingmulighed inden for rimelig tid.

Hvem betaler for transporten?

Som udgangspunkt betaler du selv for transporten.

Har du ikke en kørselsordning (handicapkørsel eller Movia Flex) og har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør at du ikke kan benytte de transportformer, som beskrevet ovenfor, vil du få betalt transport.

Hvem skal jeg kontakte om transport?

Før du kontakter kommunen om hjælp til transport og/eller ledsagelse, er det en forudsætning, at du har modtaget et brev i din E-boks eller via brev fra Statens Serum institut/Sundhedsstyrelsen om tilbud til vaccination for COVID-19.

Borgere som modtager hjemmehjælp:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og modtager hjemmehjælp skal du kontakte din leverandør af hjemmepleje.

  • Den kommunale hjemmepleje tlf. 44773340 i tidsrummet mandag-fredag kl. 8.00-10.00 og 13.00-14.00.
  • Din private døgnpleje tlf. 27736767
  • Jasmin Hjemmepleje Service tlf. 23883636

Borgere som kun modtager hjemmesygepleje:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og kun modtager hjemmesygepleje skal du kontakte den kommunale hjemmepleje på tlf. 44773340 i tidsrummet mandag-fredag kl. 8.00-10.00 og 13.00-14.00.

Borgere som ikke modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og ikke modtager hverken hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal du kontakte:

Ballerup Kommunes afdeling for Afgørelser og Hjælpemidler tlf. 44771717 (tryk 1) i tidsrummet mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-12.00.

Hvis du er dårligt gående eller er ledsager for en, der er dårligt gående, er der gode muligheder for både parkering og lån af kørestol i forbindelse med vaccination på vaccinationscentret i Ballerup på Baltorpvej 18. Der er ingen trapper eller niveauforskelle på vaccinationscentret eller fra parkeringspladsen.

Når man ankommer i bil og har brug for f.eks. en kørestol eller en hånd som støtte, skal man køre efter skiltene med handicaplogo på vaccinationsstedet. Kør hen til afsætningspladsen tæt på det hvide telt, hvor indgangen er. Man behøver ikke at have et handicapskilt i forruden på sin bil.

Hvis du er ledsager for en person, der har brug for en kørestol, parkerer du bilen og går hen til indgangen, hvor der er personale og 2-3 kørestole til rådighed. Hvis der ikke er nogen kørestol, kan personalet finde en. De kan også gå med ud og støtte borgeren, der skal vaccineres, f.eks. ved at køre borgeren i kørestol hele vejen igennem processen, hvis du som ledsager er nødt til at vente udenfor. Bilen kan være parkeret under hele forløbet, så du kan som ledsager med fordel selv følge med ind. 

På vaccinationscentret er der desuden handicapvenlige toiletter til rådighed. 

Her kan du se, hvor der er vaccinationscentre i Region Hovedstaden og hvornår der er åbent. Det er Region Hovedstaden, der driver vaccinationscentrene. De fleste centre åbner den 13. januar 2021. 

Vaccinationscentre i Region Hovedstaden

Borgere, som har fået besked via e-boks, kan booke tid til vaccine, som beskrevet i brevet. Du kan ikke booke en tid, før du har fået besked.

Hvis du er blevet færdigvaccineret mod COVID-19, kan du downloade dit personlige Coronapas for COVID-19 vaccination. Du skal logge ind med NemID.

Har du ikke NemID og er fritaget for Digital Post, vil du modtage dit corona-pas med brev fra Sundhedsstyrelsen/Statens Serums Institut. Ballerup Kommune administrerer ikke corona-pas.

Download coronapas her 

Læs mere om corona-pas her