Vaccination mod COVID-19

vaccine

Alle borgere i Danmark over 16 år får i løbet af 2021 et tilbud om vaccination mod COVID-19. Vaccinationen er gratis og frivillig. 

Det tager tid at vaccinere alle, der ønsker det, og vaccinerne ankommer løbende. Du vil få besked, når det er din tur til at blive vaccineret - langt de fleste får besked via e-boks. Det er ikke muligt for praktiserende læger eller andre i sundhedsvæsenet på forhånd at oplyse om, hvornår du præcist får besked om din vaccinemulighed. 

I denne pjece fra Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om vaccinationsprogrammet.

 

Her kan du se Sundhedsstyrelsens rækkefølge for hvornår hvilke grupper i befolkningen tilbydes vaccine mod COVID-19. Du kan også se, hvordan man visiteres til den pågældende gruppe og hvordan man inviteres til vaccination.

Det tager tid at vaccinere alle, der ønsker det, og vaccinerne ankommer løbende. Du vil få besked, når det er din tur til at blive vaccineret.

Læs også: Fra visitation til færdigvaccineret - sådan er forløbet 

 

Målgruppe

Visitation og invitation

1. Personer, som bor i plejebolig

Bopælskommunen

2. Personer med alder 65 år eller ældre, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp

Bopælskommunen

3. Personer med alder 85 år eller ældre

Visiteres via CPR-udtræk. Inviteres via e-boks

4. Udvalgt personale i sundheds-, ældre- og visse dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion

Visiteres af ledelsen på arbejdspladsen ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier. Personale på sygehus inviteres via arbejdsplads. Øvrigt personale inviteres via e-boks.

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

Visiteres af behandlingsansvarlig læge på sygehus eller af praktiserende læge ud fra en konkret lægefaglig vurdering på basis af Sundhedsstyrelsens kriterier.

Identifikation kan evt. understøttes af datatræk.

Inviteres via e-boks. 

 

6. Udvalgte pårørende til personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson

Visiteres af personen i særlig øget risikos patientansvarlig læge, eller den pårørendes praktiserende læge ud fra en konkret lægefaglig vurdering på basis af Sundhedsstyrelsens kriterier.

Inviteres via e-boks.

7. Personer med alder 80-84 år

Visiteres via CPR-udtræk. Inviteres via e-boks.

8. Personer med alder 75-79 år

Visiteres via CPR-udtræk. Inviteres via e-boks.

9. Personer med alder 65-74 år

Visiteres via CPR-udtræk. Inviteres via e-boks.

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19

Praktiserende eller anden behandlende læge efter konkret lægefaglig vurdering iht. Sundhedsstyrelsens definition af personer i øget risiko. Identifikation kan evt. understøttes af datatræk. Inviteres via e-boks.

11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner

Arbejdsgiver. 

Inviteres via e-boks.
12. Øvrige befolkning Visiteres via CPR-udtræk. Inviteres via e-boks.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et overblik over, hvornår de forventer at vaccinere de enkelte grupper. 

Vaccinekalender

 

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis du er i helt særlig risiko, f.eks. ældre med alvorlig sygdom, så kan det være, at du bliver kontaktet af din egen læge eller sygehus. 

Grupper af ældre, der løbende inviteres efter fødselsdato, vil modtage besked i Digital Post på borger.dk og e-boks.dk. Det samme gælder for den øvrige befolkning under 65 år. 

Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan blive vaccineret, og hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen, vil du få at vide, hvordan det foregår.

Læs mere på vacciner.dk – det er også her, du kan bestille tid, når det bliver din tur. 

 

Borgere, som har fået besked via e-boks, kan bestille tid til vaccine, som beskrevet i brevet. Du kan ikke bestille en tid, før du har fået besked. 

Tidsbestilling sker på vacciner.dk - log på med Nem-ID.

Region Hovedstaden administrerer bookinger på vaccinationsstedet i Ballerup Kommune, ligesom de resterende vaccinationssteder. De melder løbende ud med tider til booking, når der er sikkerhed for, at der er vacciner til det.

I øjeblikket bliver der desværre ikke meldt nye tider ud, da Region Hovedstaden ikke præcist ved, hvor mange vacciner der er til rådighed grundet en lavere leverance af vacciner end forventet.

Følg med på vacciner.dk

 

Vi får mange henvendelser fra borgere, som beder om hjælp til at komme til og fra vaccinationsstedet. Vi beder jer venligst orientere jer på denne side inden I tager kontakt.

Før du kontakter kommunen om hjælp til transport og/eller ledsagelse, er det en forudsætning, at du har modtaget et brev i din E-boks eller via brev fra Statens Serum institut/Sundhedsstyrelsen om tilbud til vaccination for COVID-19.

Hjælp til transport/ledsagelse i forbindelse med vaccination

Du står som udgangspunkt selv for transport til og fra vaccinationsstedet.

Har du en kørselsordning, f.eks. handicapkørsel eller Movia Flex, så skal du bruge denne ordning. Hvis du er i stand til det, skal du tage offentlig transport, som bus og taxa eller få hjælp af pårørende, venner, nabo etc. 

Hvis du ikke selv kan komme til vaccinationsstedet, har du mulighed for at få hjælp til transport/ledsagelse til og fra vaccinationsstedet. 

Røde Kors tilbyder også ledsagelse på gåture eller ved offentlig transport til og fra vaccination og støtte på vaccinationssteder. Du kan ringe til Røde Kors på telefon 35 29 96 60 på hverdage kl. 10-14 eller kontakte dem på rødekors.dk/parat 

Hvem kan få transport/ledsagelse?

For at få hjælp til transporten skal du have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at du ikke kan benytte de transportformer som beskrevet ovenfor. Transporten gælder til og fra nærmeste vaccinationssted, såfremt der er bookingmulighed inden for rimelig tid.

Hvem betaler for transporten?

Som udgangspunkt betaler du selv for transporten.

Har du ikke en kørselsordning (handicapkørsel eller Movia Flex) og har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør at du ikke kan benytte de transportformer, som beskrevet ovenfor, vil du få betalt transport.

Hvem skal jeg kontakte om transport?

Før du kontakter kommunen om hjælp til transport og/eller ledsagelse, er det en forudsætning, at du har modtaget et brev i din E-boks eller via brev fra Statens Serum institut/Sundhedsstyrelsen om tilbud til vaccination for COVID-19.

Borgere som modtager hjemmehjælp:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og modtager hjemmehjælp skal du kontakte din leverandør af hjemmepleje.

  • Den kommunale hjemmepleje tlf. 44773340 i tidsrummet mandag-fredag kl. 8.00-10.00 og 13.00-14.00.
  • Din private døgnpleje tlf. 27736767
  • Jasmin Hjemmepleje Service tlf. 23883636

Borgere som kun modtager hjemmesygepleje:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og kun modtager hjemmesygepleje skal du kontakte den kommunale hjemmepleje på tlf. 44773340 i tidsrummet mandag-fredag kl. 8.00-10.00 og 13.00-14.00.

Borgere som ikke modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje:

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, og ikke modtager hverken hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal du kontakte:

Ballerup Kommunes afdeling for Afgørelser og Hjælpemidler tlf. 44771717 (tryk 1) i tidsrummet mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-12.00.

Hvis du er dårligt gående eller er ledsager for en, der er dårligt gående, er der gode muligheder for både parkering og lån af kørestol i forbindelse med vaccination på vaccinationscentret i Ballerup på Baltorpvej 18. Der er ingen trapper eller niveauforskelle på vaccinationscentret eller fra parkeringspladsen.

Når man ankommer i bil og har brug for f.eks. en kørestol eller en hånd som støtte, skal man køre efter skiltene med handicaplogo på vaccinationsstedet. Kør hen til afsætningspladsen tæt på det hvide telt, hvor indgangen er. Man behøver ikke at have et handicapskilt i forruden på sin bil.

Hvis du er ledsager for en person, der har brug for en kørestol, parkerer du bilen og går hen til indgangen, hvor der er personale og 2-3 kørestole til rådighed. Hvis der ikke er nogen kørestol, kan personalet finde en. De kan også gå med ud og støtte borgeren, der skal vaccineres, f.eks. ved at køre borgeren i kørestol hele vejen igennem processen, hvis du som ledsager er nødt til at vente udenfor. Bilen kan være parkeret under hele forløbet, så du kan som ledsager med fordel selv følge med ind. 

På vaccinationscentret er der desuden handicapvenlige toiletter til rådighed. 

Her kan du se, hvor der er vaccinationscentre i Region Hovedstaden og hvornår der er åbent. Det er Region Hovedstaden, der driver vaccinationscentrene. De fleste centre åbner den 13. januar 2021. 

Vaccinationscentre i Region Hovedstaden

Borgere, som har fået besked via e-boks, kan booke tid til vaccine, som beskrevet i brevet. Du kan ikke booke en tid, før du har fået besked.