Kommunens internationale samarbejder

Ballerup Kommunes internationale engagement og aktiviteter spænder vidt.

Du kan læse mere om det her. 

Kommunens internationale engagement og aktiviteter spænder vidt. Målet er dog, at disse skal understøtte kommunens kernedrift jævnfør kommunens internationale strategi.

Målet for kommunens internationale indsats og engagement er, at være med til at udvikle kommunens services, særligt inden for børne- og unge området, erhvervsområdet og det mellemfolkelige område.

Samtidig skal kommunens internationale aktiviteter være med til at skabe udvikling og udbytte til gavn for kommunens borgere, virksomheder, ansatte og politikere.  

Ballerup Kommunes internationale strategi

Ballerup Kommune har følgende internationale samarbejdsparter:

Venskabsbyer

East Kilbride/South Lanarkshire, Skotland

Partnerskaber

Ystad, Sverige

Brandenburg an der Havel, Tyskland

Kommunen samarbejder og indgår herudover i partnerskaber med andre (regionale og nationale) aktører for at sikre, at man gennem disse større enheder og sammenslutninger opnår en øget professionalisme, gennemslagskraft og deraf et større udbytte af kommunens internationale engagement. Disse aktører er bl.a.:

Copenhagen Capacity

KKR Hovedstaden

Region Hovedstadens og KKR's EU-kontor

Åbenhed om udlandsrejser

For at sikre åbenhed og gennemsigtighed samt dokumentation af udlandsrejser har Økonomiudvalget besluttet, at oplysninger om politikerne og administrationens udlandsrejser skal offentliggøres på hjemmesiden.

Du kan finde en oversigt over rejserne her. Oversigten indeholder regnskaber for de seneste fem år. 

Du kan finde oplysningerne om de enkelte udlandsrejser, herunder:

  • Rejsens destination og varighed
  • Rejsens formål
  • Rejsens deltagere
  • Regnskab for rejsen
  • Kontaktperson og kontaktoplysninger, fx en afdelingspostkasse

Fakta om politikernes rejser, kurser og konferencer

Kommunalbestyrelsens budget til kurser, konferencer og studieture udgør 165.000 kr. pr. år. Samlet for valgperioden 2018-2021 er budgettet 660.000 kr., og der er overførselsadgang mellem årene i den 4-årige valgperiode.

Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 et budget på 64.000 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 256.000 kr. Der er overførselsadgang mellem årene i den 4-årige valgperiode.

De stående udvalg har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2018-2021 et budget på 54.000 kr. årligt. til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 216.000 kr. Der er overførselsadgang mellem årene i den 4-årige valgperiode.

Økonomiudvalget yder tilskud til børn og unge under 25 år ved rejser til de byer, som kommunen har et samarbejde med.

Formålet med at yde tilskud er at støtte mellemfolkelige relationer. Det er derfor et krav, at der i besøgene indgår en direkte kontakt mellem de danske børn og børnene i de byer, der besøges.Der lægges vægt på, at der er tale om planlagte og målrettede aktiviteter frem for det tilfældige møde med børn i besøgslandet. I særlige tilfælde og på baggrund af den konkrete ansøgning vil der dog kunne dispenseres herfor.

Byer omfattet af tilskudsordningen

East Kilbride, South Lanarkshire, Skotland

Brandenburg an der Havel, Tyskland

Ystad, Sverige

Tilskudsberettigede

Foreninger, skoler og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune kan søge om tilskud.

Der ydes tilskud til børn og unge under 25 år, samt til en leder pr. påbegyndt 7 deltagere, samt handicappede uanset alder.

Tilskud

100 kr. pr. overnatning pr. barn og ung under 25 år ved besøg i en af ovenstående byer.

Som vært ved besøg af en gruppe på mindst 12 personer i minimum fem dage fra en af de samme byer ydes der et engangsbeløb på 5.000 kr. til foreningen, skolen eller institutionen.

Også ved genbesøg er det et krav, at der er et direkte møde mellem herboende og besøgende børn og unge under 25 år.

I ganske særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan der dispenseres fra ovenstående takster.

Ansøgning

Foreninger, skoler og institutioner indsender ansøgning til Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Ansøgningsfrist senest to måneder inden rejsen/genbesøget.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • ansøgers navn, adresse, telefonnr og mail-adresse (foreninger skal også oplyse deres CVR nr.)
  • antal deltagere under 25 år/handicappede
  • antal ledere
  • opholdets varighed
  • program for opholdet med tydelig angivelse af sted for aktiviteter og overnatning.

Efter rejsen/genbesøget

Senest tre uger efter hjemkomsten, skal der fremsendes en kort tilbagemelding, der i ord, og gerne billeder fortæller om turen/genbesøget. 

Kontakt borger@balk.dk for mere information om tilskud til foreningers rejser med børn og unge under 25 år.

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail