Frontløbernetværket

Her kan du finde materiale om Frontløbernetværkets arbejde, som bygger videre på de gode erfaringer fra Frikommunenetværk, En Plan for en Sammenhængende Indsats Sammen med Borgeren

De helhedsorienterede indsatser og tilgangen i borgersamarbejdet er blevet en stor succes, og med en ny hovedlov på vej er der god grund til at tro på, at tilgangen er kommet for at blive. Kommunerne står midt i en transformation, og der er brug for fortsat fokus og udvikling på området.
 
Derfor har Allerød, Ballerup, Gladsaxe, Frederikssund, Hillerød, Høje-Taastrup og Rødovre Kommune etableret Frontløbernetværket. Netværket skal sikre et ambitiøst fokus på fortsat udvikling og implementering af: En Plan, sammenhængende borgerforløb og helhedsorienterede indsatser. Med Frontløbernetværket kan kommunerne sætte stærkere handlekraft ind i de forskellige udviklingsfelter, som er nødvendige for at implementeringen realiseres og effekten for borgerne slår igennem.
 
Frontløbernetværket ønsker desuden at være en stærk stemme i den landspolitiske udvikling på området og samarbejde med alle relevante aktører og interessenter. Frontløbernetværket rummer således et strategisk samarbejde, som rækker ud mod omverdenen og et mere praksisorienteret samarbejde, som handler om at skabe de bedste hvilkår for at opnå høj effekt af de helhedsorienterede indsatser i netværkets kommuner.

Frontløbernetværket har til formål at sikre et fortsat fokus på:

 

  • at udvikle og implementere helhed og sammenhæng i borgersamarbejdet 
  • at den ønskede progression og effekt opnås for borgerne
  • at understøtte en effektiv udnyttelse af ressourcer
  • at sikre stærkt politisk fokus på området