Fakta om regnskabet for 2014

Regnskabet for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014.

Nedenfor kan du se regnskabsopgørelse, borgmesterens forelæggelsestale og det officielle årsregnskab for 2014.

Det officielle årsregnskab indeholder en regnskabsmæssig årsberetning, en række regnskabsoversigter og alle bemærkninger. Heri indgår udvalgenes redegørelser for de opnåede resultater sammenholdt med de mål, som Kommunalbestyrelsen fastsatte i budgettet.