Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er valgt til overordnet at lede Ballerup Kommune.

Her kan du hente Dagsordner & referater

Hvad bestemmer Kommunalbestyrelsen? 

Kommunalbestyrelsen tager beslutninger om alle større sager, der har betydning for kommunen, fx de årlige budgetter. 

Hvem sidder i Kommunalbestyrelsen? 

Borgmesteren er formand for Kommunalbestyrelsen og valgt fra Socialdemokratiet. Derudover består Kommunalbestyrelsen for øjeblikket af 24 medlemmer fordelt på partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. 

Medlemmerne er valgt af borgerne. Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus.

 

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus. Det er muligt at overvære møder i Kommunalbestyrelsen. 

Ved de øvrige udvalgsmøder er det kun medlemmer af udvalget, der kan deltage.

Her kan du se mødekenderen her:

Mødekalender 2019 for Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg

Mødekalender 2020 for Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg

Dagsordener og referater fra møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg

Borgmesteren 

Efter aftale en torsdag hver måned mellem kl. 15.00 og kl. 16.00. Aftale træffes med Politisk Sekretariat på telefon 4477 2011.

Øvrige udvalgsformænd
Ønsker du en aftale med en af de andre udvalgsformænd, skal du ringe til Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3106, da udvalgsformændene har individuelle træffetider.

Total årligt vederlag i kr.

Jesper Würtzen: 1.003.793,04
Kåre Harder Olesen: 181.289,41
Lolan Marianne Ottesen: 426.020,62
Birgitte Dahl: 134.410,80
Peter Als: 349.130,08
Maria Lundahl Assov: 210695,00
Musa Kekec: 310.084,01
Charlotte Holtermann: 295.929,05
Jack Nør Christensen: 113.662,92
Bjarne Rasmussen: 163.499,59
Muhammad Ali Abbasi: 134.410,80
Hella Hardø Tiedemann: 319.016,29
Özkan Kizilkaya: 112.234,92
Per Mortensen: 163.499,59
Irene Jørgensen: 155.158,68
Jacob Wøhler Jørgensen: 134.410,80
Johan Müller: 134.410,80
Allan Kristensen: 113.662,92
Ulrik Falk-Sørensen: 134.410,80
Anja H. Holtze: 147.137,76
Michael Jensen: 132.982,80
Morten Andersson: 127.817,88
Sussie Wandel: 148.565,76
Dennis Sørensen: 112.234,92
Stine Rahbek Pedersen: 163.499,59

Årligt vedlag for 2018

Jesper Würtzen
Novafos: 30.000
Væksthus Hovedstadsregionen: 45.751
Vestforbrænding: 22.879
Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.460
Taxanævnet: 34.665
Biofos: 4.063
Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Jack Nør Christensen
Boligselskabet Lundebjerg: 2.200

Kåre Harder Olesen
Novafos: 10.000

Dennis Sørensen
Boligselskabet Kirstinevang: 3.400

Birgitte Dahl
Novafos: 10.000

Per Mortensen
Novafos: 20.000
Repræsentantskab Movia: 420

Michael Jensen
Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.822

Morten Hobel Andersson
Novafos: 10.000

Maria Lundahl Assov
Ballerup Sprogcenter: 19.615

Bjarne Rasmussen
Boligselskabet Almenbo: 7.000

Hella Tiedemann
Baldersbo: 19.000
Biofos: 10.180
Valborg Hansens mindelegat: 2.000
Novafos: 45.000

Øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen har ikke modtaget øvrigt honorar eller vedlag i 2018

Årligt vederlag for 2017

Jesper Würtzen
Novafos – Afløb og Vand Ballerup: 60.000
Væksthus Hovedstadsregionen: 45.000
Vestforbrændingen: 22.599
Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.190
Taxanævnet: 11.264
Biofos: 10.241
Professionshøjskolen UCC: 4.050
Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Kåre Harder Olesen
Forsyning Ballerup: 20.000

Tom Nielsen
Ballerup Ejendomsselskab: 8.920
Ballerup Ejendomsselskab, byggeudvalg: 38.740

Lone Madsen
Novafos: 20.000

Per Mortensen
Lundebjerg Almenbo: 6.497
Repræsentantskab Movia: 1.050

Christian Skjæran
Måløv Renseanlæg: 10.000

Maria Lundahl Assov
Ballerup Sprogcenter: 18.691
Boligselskabet Almenbo: 11.142

Jan Møller
Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.702

Helle Tiedemann
Baldersbo: 19.000
Biofos: 10.180
V. Hansen: 2.000
Novafos: 15.000
Måløv Rens: 30.000

Michael Krautwald-Rasmussen
Boligselskabet Baldersbo: 19.000

 

Årligt vederlag for 2016

Jesper Würtzen
UCC Professionshøjskole: 24.257
Biofos: 10.180
Vestforbrændingen: 22.186
Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.190
Valborg Hansens mindelegat: 2.000
Væksthus Hovedstadsregionen: 45.000

Kåre Harder Olesen
Forsyning Ballerup: 20.000

Tom Nielsen
Ballerup Ejendomsselskab: 8.855

Mikael Wandel
Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.219

Charlotte Holtermann
Forsyning Ballerup: 20.000

Lone Madsen
Forsyning Ballerup: 20.000

Per Mortensen
Lundebjerg Almenbo: 6.497
Repræsentantskab Movia: 1.050

Irene Jørgensen
Boligselskabet Kirstinevang: 2.400

Christian Skjæran
Måløv Renseanlæg: 10.304

Maria Lundahl Assov
Ballerup Sprogcenter: 17.937
Boligselskabet Almenbo: 10.898

Jan Møller
Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.219

Helle Tiedemann
Valborg Hansens mindelegat: 2.000
Forsyning Ballerup: 30.000
Måløv Renseanlæg: 35.000

Michael Krautwald-Rasmussen
Boligselskabet Baldersbo: 19.000

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en sikker
besked

4477 2000

E-mail