Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er valgt til overordnet at lede Ballerup Kommune.

Her kan du hente Dagsordner & referater

Hvad bestemmer Kommunalbestyrelsen? 

Kommunalbestyrelsen tager beslutninger om alle større sager, der har betydning for kommunen, fx de årlige budgetter. 

Hvem sidder i Kommunalbestyrelsen? 

Borgmesteren er formand for Kommunalbestyrelsen og valgt fra Socialdemokratiet. Derudover består Kommunalbestyrelsen for øjeblikket af 24 medlemmer fordelt på partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. 

Medlemmerne er valgt af borgerne. Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus.

 

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus. Det er muligt at overvære møder i Kommunalbestyrelsen. 

Ved de øvrige udvalgsmøder er det kun medlemmer af udvalget, der kan deltage.

Her kan du se mødekenderen her:

Mødekalender 2018 for Kommunalbestyrelsen

Dagsordener og referater fra møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg

Borgmesteren 

Efter aftale en torsdag hver måned mellem kl. 15.00 og kl. 16.00. Aftale træffes med Politisk Sekretariat på telefon 4477 2006.

Øvrige udvalgsformænd
Ønsker du en aftale med en af de andre udvalgsformænd, skal du ringe til Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3106, da udvalgsformændene har individuelle træffetider.

Her kan du se en oversigt over Kommunalbestyrelsens vederlag for deres arbejde i de politiske udvalg.

Detaljeret oversigt over Kommunalbestyrelsens vederlag for 2018

2018Navn Total årligt vederlag i kr.
Jesper Würtzen 1.003.793,04
Kåre Harder Olesen 181.289,41
Lolan Marianne Ottesen 426.020,62
Birgitte Dahl 134.410,80
Peter Als 349.130,08
Maria Lundahl Assov 210695,00
Musa Kekec 310.084,01
Charlotte Holtermann 295.929,05
Jack Nør Christensen 113.662,92
Bjarne Rasmussen 163.499,59
Muhammad Ali Abbasi 134.410,80
Hella Hardø Tiedemann 319.016,29
Özkan Kizilkaya 112.234,92
Per Mortensen 163.499,59
Irene Jørgensen 155.158,68
Jacob Wøhler Jørgensen 134.410,80
Johan Müller 134.410,80
Allan Kristensen 113.662,92
Ulrik Falk-Sørensen 134.410,80
Anja H. Holtze 147.137,76
Michael Jensen 132.982,80
Morten Andersson 127.817,88
Sussie Wandel 148.565,76
Dennis Sørensen 112.234,92
Stine Rahbek Pedersen 163.499,59

Nedenfor kan du se en oversigt over de honorarer og vederlag, som Kommunalbestyrelsens har modtaget i de enkelte år. Listen indeholder kun de medlemmer, der har modtaget vederlag.

2017 Årligt vederlag
Jesper Würtzen  
Novafos – Afløb og Vand Ballerup  60.000
Væksthus Hovedstadsregionen 45.000
Vestforbrændingen 22.599
Ballerup Herlev Produktionsskole 16.190
Taxanævnet  11.264
Biofos           10.241
Professionshøjskolen UCC  4.050
Valborg Hansens mindelegat 2.000
   
Kåre Harder Olesen  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Tom Nielsen  
Ballerup Ejendomsselskab 8.920
Ballerup Ejendomsselskab, byggeudvalg 38.740
   
Lone Madsen  
Novafos 20.000
   
Per Mortensen  
Lundebjerg Almenbo 6.497
Repræsentantskab Movia 1.050
   
Christian Skjæran  
Måløv Renseanlæg 10.000
   
Maria Lundahl Assov  
Ballerup Sprogcenter 18.691
Boligselskabet Almenbo 11.142
   
Jan Møller  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.702
   
Helle Tiedemann  
Baldersbo 19.000
Biofos 10.180
V. Hansen 2.000
Novafos 15.000
Måløv Rens 30.000
   
Michael Krautwald-Rasmussen  
Boligselskabet Baldersbo 19.000

 

2016 Årligt vederlag
Jesper Würtzen  
UCC Professionshøjskole 24.257
Biofos 10.180
Vestforbrændingen 22.186
Ballerup Herlev Produktionsskole 16.190
Valborg Hansens mindelegat 2.000
Væksthus Hovedstadsregionen 45.000
   
Kåre Harder Olesen  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Tom Nielsen  
Ballerup Ejendomsselskab 8.855
   
Mikael Wandel  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.219
   
Charlotte Holtermann  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Lone Madsen  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Per Mortensen  
Lundebjerg Almenbo 6.497
Repræsentantskab Movia 1.050
   
Irene Jørgensen  
Boligselskabet Kirstinevang 2.400
   
Christian Skjæran  
Måløv Renseanlæg 10.304
   
Maria Lundahl Assov  
Ballerup Sprogcenter 17.937
Boligselskabet Almenbo 10.898
   
Jan Møller  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.219
   
Helle Tiedemann  
Valborg Hansens mindelegat 2.000
Forsyning Ballerup 30.000
Måløv Renseanlæg 35.000
   
Michael Krautwald-Rasmussen  
Boligselskabet Baldersbo 19.000

 

2015 Årligt vederlag
Jesper Würtzen  
UCC Professionshøjskole 24.086
Biofos 11.799
Vestforbrændingen 21.903
Ballerup Herlev Produktionsskole 19.563
Væksthus Hovedstadsregionen 45.000
   
Kåre Harder Olesen  
Forsyning Ballerup 11.666
   
Tom Nielsen  
Ballerup Ejendomsselskab 8.748
   
Mikael Wandel  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.000
   
Charlotte Holtermann  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Lone Madsen  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Per Mortensen  
Lundebjerg Almenbo 5.000
   
Irene Jørgensen  
Boligselskabet Kirstinevang 2.025
   
Christian Skjæran  
Måløv Renseanlæg 10.000
   
Maria Lundahl Assov  
Ballerup Sprogcenter 17.236
Boligselskabet Almenbo 10.209
   
Jan Møller  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.475
   
Hella Hardø Tiedemann  
Valborg Hansens mindelegat 2.000
Forsyning Ballerup 30.000
Måløv Renseanlæg 30.000
Ballerup Boligselskab 3.000
   
Michael Krautwald-Rasmussen  
Boligselskabet Baldersbo 19.000

 

2014 Årligt vederlag
Jesper Würtzen  
UCC Professionshøjskole 16.003
Vestforbrændingen 21.720
Ballerup Herlev Produktionsskole 19.563
Valborg Hansens mindelegat 2.000
Væksthus Hovedstadsregionen 45.000
   
Tom Nielsen  
Ballerup Ejendomsselskab 7.792
   
Michael Krautwald-Rasmussen  
Boligselskabet Baldersbo 19.000
   
Maria Lundahl Assov  
Boligselskabet Almenbo 7.296
Ballerup Sprogcenter 16.080
   
Jan Møller  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.327
   
Helle Hardø Tiedemann  
Valgborg Hansen mindelegat 2.000
Forsyning Ballerup  30.000
Måløv Renseanlæg 30.000
Ballerup Boligselskab 3.000
   
Per Mortensen  
Movia diæter  700
Lundebjerg Almenbo 4.000
   
Lone Madsen  
Forsyning Ballerup 20.000
   
Christian Skjæran  
Måløv Renseanlæg 20.000
   
Charlotte Holtermann  
Forsyning Ballerup 20.000

 

2013 Årligt vederlag
Ove E. Dalsgaard  
Vestforbrændings bestyrelse – formandshonorar 184.476
HMN Naturgas I/S - Bestyrelsesmedlem 37.420
Væksthus Hovedstadsregionen 45.000
   
Jan Møller  
Ballerup almene Boligselskab - bestyrelseshonorar 6.084
   
Maria Lundahl Assov  
Boligselskabet Almenbo – bestyrelseshonorar 7.224
   
Tom Nielsen  
Ballerup Ejendomsselskab – bestyrelseshonorar 43.709
   
Henrik Bolberg  
Ballerup Sprogcenter 15.000
Måløv Renseanlæg - bestyrelseshonorar 20.000
Ballerup Boligselskab 2887
   
Jesper Würtzen  
Ballerup Herlev Produktionsskole - formandshonorar 15.424
Valborg Hansens Mindelegat 2.000
Kommunernes Landsforening 3.940
   
Per Mortensen  
Lundebjerg, Almenbo bo. Bestyrelseshonorar 6.200
   
Birte Kramhøft  
Vandsamarbejde Sjælland - bestyrelseshonorar 6.250
   
Helle Hardø Tiedemann  
Måløv Renseanlæg - bestyrelseshonorar 30.000
Forsyning Ballerup 15.000
   
Michael Krautwald-Rasmussen  
Boligselskabet Baldersbo – bestyrelseshonorar 19.000
Borupgård Gymnasium – bestyrelseshonorar 3.865

 

Kontakt

Politik og 
Borgerservice 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail