Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er valgt til overordnet at lede Ballerup Kommune.

Her kan du hente Dagsordner & referater

Hvad bestemmer Kommunalbestyrelsen? 

Kommunalbestyrelsen tager beslutninger om alle større sager, der har betydning for kommunen, fx de årlige budgetter. 

Hvem sidder i Kommunalbestyrelsen? 

Borgmesteren er formand for Kommunalbestyrelsen og valgt fra Socialdemokratiet. Derudover består Kommunalbestyrelsen for øjeblikket af 24 medlemmer fordelt på partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. 

Medlemmerne er valgt af borgerne. Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus.

 

Kommunalbestyrelsen holder jævnligt møder, som finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus. Det er muligt at overvære møder i Kommunalbestyrelsen. 

Ved de øvrige udvalgsmøder er det kun medlemmer af udvalget, der kan deltage.

Her kan du se mødekalender 2020 for Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg

JANUAR 2021

5. januar Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

12. januar Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19. januar Økonomiudvalget

25. januar Kommunalbestyrelsen

26. januar Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

FEBRUAR 2021

2. februar Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

9. februar Økonomiudvalget

22. februar Kommunalbestyrelsen

MARTS 2021

2. marts Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

9. marts Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16. marts Økonomiudvalget

22. marts Kommunalbestyrelsen

APRIL 2021

6. april Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

13. april Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

20. april Økonomiudvalget

26. april Kommunalbestyrelsen

MAJ 2021

4. maj Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

11. maj Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25. maj Økonomiudvalget

31. maj Kommunalbestyrelsen

JUNI 2021

1. juni Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

8. juni Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

15. juni Økonomiudvalget

21. juni Kommunalbestyrelsen

AUGUST 2021

10. august Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

11. august Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

17. august Økonomiudvalget

30. august Kommunalbestyrelsen

SEPTEMBER 2021

7. september Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

14. september Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16. september Budgetseminar

21. september Økonomiudvalget

27. september Kommunalbestyrelsen

OKTOBER 2021

4. oktober Økonomiudvalget 2. behandling af budget

5. oktober Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

11. oktober Kommunalbestyrelsen 2. behandling af budget

12. oktober Økonomiudvalget

24. oktober Kommunalbestyrelsen

NOVEMBER 2021

2. november Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

9. november Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23. november Økonomiudvalget

29. november Kommunalbestyrelsen

30. november Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

DECEMBER 2021

7. december Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

14. december Økonomiudvalget

20. december Kommunalbestyrelsen

 

Dagsordener og referater fra møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg

Borgmesteren 

Efter aftale en torsdag i hver måned mellem kl. 15.00 og kl. 16.00. Aftale træffes med Politisk Sekretariat på telefon 4477 2011.

Øvrige udvalgsformænd

Ønsker du en aftale med en af de andre udvalgsformænd, skal du ringe til Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3106, da udvalgsformændene har individuelle træffetider.

Total årligt vederlag i kr.

Jesper Würtzen: 1.003.793,04

Kåre Harder Olesen: 181.289,41

Lolan Marianne Ottesen: 426.020,62

Birgitte Dahl: 134.410,80

Peter Als: 349.130,08

Maria Lundahl Assov: 210695,00

Musa Kekec: 310.084,01

Charlotte Holtermann: 295.929,05

Jack Nør Christensen: 113.662,92

Bjarne Rasmussen: 163.499,59

Muhammad Ali Abbasi: 134.410,80

Hella Hardø Tiedemann: 319.016,29

Özkan Kizilkaya: 112.234,92

Per Mortensen: 163.499,59

Irene Jørgensen: 155.158,68

Jacob Wøhler Jørgensen: 134.410,80

Johan Müller: 134.410,80

Allan Kristensen: 113.662,92

Ulrik Falk-Sørensen: 134.410,80

Anja H. Holtze: 147.137,76

Michael Jensen: 132.982,80

Morten Andersson: 127.817,88

Sussie Wandel: 148.565,76

Dennis Sørensen: 112.234,92

Stine Rahbek Pedersen: 163.499,59

Vederlag for 2019Jesper Würtzen  
Novafos  30.000
Væksthus Hovedstadsregionen 50.600
Vestforbrænding 23.194
Ballerup Herlev Produktionsskole  9.601
Taxanævnet  35.553
Valborg Hansens mindelegat  2.000
   
Kåre Harder Olesen  
Novafos 10.000
   
Michael Jensen  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 6.890
   
Johan Klingberg Müller  
Ballerup Almennyttige Boligselskab 1.737
   
Per Mortensen  
Novafos  20.000
   
Maria Lundahl Assov  
Ballerup Sprogcenter 20.460
   
Morten Andersson  
Novafos  10.000
   
Hella Hardø Tiedemann  
Baldersbo 19.000
Biofos 10.180
Valborg Hansens mindelegat  2.000
Novafos  45.000

Årligt vedlag for 2018

Jesper Würtzen

Novafos: 30.000

Væksthus Hovedstadsregionen: 45.751

Vestforbrænding: 22.879

Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.460

Taxanævnet: 34.665

Biofos: 4.063

Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Jack Nør Christensen

Boligselskabet Lundebjerg: 2.200Kåre Harder Olesen

Novafos: 10.000

Dennis Sørensen

Boligselskabet Kirstinevang: 3.400

Birgitte Dahl

Novafos: 10.000

Per Mortensen

Novafos: 20.000

Repræsentantskab Movia: 420

Michael Jensen

Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.822

Morten Hobel Andersson

Novafos: 10.000

Maria Lundahl Assov

Ballerup Sprogcenter: 19.615

Bjarne Rasmussen

Boligselskabet Almenbo: 7.000

Hella Tiedemann

Baldersbo: 19.000

Biofos: 10.180

Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Novafos: 45.000

Øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen har ikke modtaget øvrigt honorar eller vedlag i 2018Årligt vederlag for 2017

Jesper Würtzen

Novafos – Afløb og Vand Ballerup: 60.000

Væksthus Hovedstadsregionen: 45.000

Vestforbrændingen: 22.599

Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.190

Taxanævnet: 11.264

Biofos: 10.241

Professionshøjskolen UCC: 4.050

Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Kåre Harder Olesen

Forsyning Ballerup: 20.000

Tom Nielsen

Ballerup Ejendomsselskab: 8.920

Ballerup Ejendomsselskab, byggeudvalg: 38.740

Lone Madsen

Novafos: 20.000

Per Mortensen

Lundebjerg Almenbo: 6.497

Repræsentantskab Movia: 1.050

Christian Skjæran

Måløv Renseanlæg: 10.000

Maria Lundahl Assov

Ballerup Sprogcenter: 18.691

Boligselskabet Almenbo: 11.142

Jan Møller

Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.702

Helle Tiedemann

Baldersbo: 19.000

Biofos: 10.180

V. Hansen: 2.000

Novafos: 15.000

Måløv Rens: 30.000

Michael Krautwald-Rasmussen

Boligselskabet Baldersbo: 19.000

 

Årligt vederlag for 2016

Jesper Würtzen

UCC Professionshøjskole: 24.257

Biofos: 10.180

Vestforbrændingen: 22.186

Ballerup Herlev Produktionsskole: 16.190

Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Væksthus Hovedstadsregionen: 45.000

Kåre Harder Olesen

Forsyning Ballerup: 20.000

Tom Nielsen

Ballerup Ejendomsselskab: 8.855

Mikael Wandel

Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.219

Charlotte Holtermann

Forsyning Ballerup: 20.000

Lone Madsen

Forsyning Ballerup: 20.000

Per Mortensen

Lundebjerg Almenbo: 6.497

Repræsentantskab Movia: 1.050

Irene Jørgensen

Boligselskabet Kirstinevang: 2.400

Christian Skjæran

Måløv Renseanlæg: 10.304

Maria Lundahl Assov

Ballerup Sprogcenter: 17.937

Boligselskabet Almenbo: 10.898

Jan Møller

Ballerup Almennyttige Boligselskab: 6.219

Helle Tiedemann

Valborg Hansens mindelegat: 2.000

Forsyning Ballerup: 30.000

Måløv Renseanlæg: 35.000

Michael Krautwald-Rasmussen

Boligselskabet Baldersbo: 19.000

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail