Nævning eller domsmand i straffesager

 

Ballerup Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager.

Som domsmand eller nævning bliver du indkaldt til at dømme i straffesager ved byretten eller landsretten sammen med andre domsmænd, nævninge og juridiske dommere.

Hvervet er et borgerligt ombud, og det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være domsmand eller nævning, hvis du bliver udtaget til det.

Som nævning og domsmand bliver du valgt for en periode på fire år ad gangen.

Domsmænd og nævninge for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.

Der er lukket for ansøgning. Sidste frist var den 25. februar 2019.

Nævninge og domsmænd bliver udtaget af Østre Landsrets præsident ved lodtrækning blandt alle de personer, som står på grundlisterne. Du kan blive indkaldt til retsmøde i enten byretten eller landsretten.

Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og sender dem til landsretten.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Vær opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten.

Hvis du er interesseret, kan du udfylde en elektronisk ansøgning. Det kan du gøre her på siden under overskriften: Hvordan ansøger jeg om at komme på grundlisten?

 

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten skal du være:

 • Mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den fire årige periode afsluttes den 31. december 2023

 • Ustraffet med valgret til Folketinget

 • Bosiddende i Ballerup Kommune

 • Dansk statsborger og have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

 • Åndeligt og legemligt i stand til at varetage en lægdommers pligter.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.

Du kan ikke blive optaget på listen, hvis du er:

 • Minister
 • Advokat
 • Advokatfuldmægtig,

eller ansat i

 • Centraladministrationen
 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Overøvrigheden
 • Politiet eller fængselsvæsenet
 • Sognefoged eller en af folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Der er lukket for ansøgning. Sidste frist var den 25. februar 2019.

Når du har sendt ansøgningsskemaet til os, modtager du automatisk en bekræftelse på din ansøgning sammen med en kopi af din ansøgning i Digital Post.

Efter ansøgningsfristens udløb vil Grundlisteudvalget, vurdere de indkomne ansøgninger med henblik på at få sammensat en grundliste for Ballerup Kommune. Grundlistens sammensætning skal afspejle sammensætningen af de borgere, der bor i Ballerup Kommune med hensyn til køn, alder, etnisk baggrund, uddannelse mv.

Når Grundlisteudvalget har sammensat grundlisten, sendes den til Østre Landsrets præsident. Præsidenten trækker så lod blandt de personer, der står på alle kommunernes grundlister.

Herefter udtager præsidenten fra Østre Landsret domsmænd og nævninge i straffesager.

I løbet af april måned 2019, vil du modtage en status på din ansøgning i Digital Post.

I forbindelse med din tilmelding har vi brug for en række personlige oplysninger. 

For at beskytte dine personlige oplysninger benytter vi Digital Post, da det er den mest sikre måde at sende oplysningerne på. 

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

 

Kontakt

Center for
Politik og 

Organisation 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2000

E-mail