Vision 2029

Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029.

Formålet med visionen er, at kommunalbestyrelsen sætter den overordnede politiske retning for udviklingen af Ballerup Kommune frem mod 2029.

En vision er beskrivelsen af en ønsket fremtid. Det er det, vi arbejder for skal ske. Det, vi ser som målet ude i horisonten. Visionen er formuleret i nutid, som om 2029 allerede er her nu.

På den måde gøres Ballerup Kommunes fremtid levende og vedkommende for alle, der bor, arbejder og driver virksomhed i Ballerup Kommune – eller som overvejer det.

Kommunalbestyrelsens arbejde med Vision 2029 og hovedtemaet Ballerup – vi skaber fremtiden sammen, understøttes af fire ambitiøse uddybende temaer. Disse er:

Ballerup – åben for nye idéer
Ballerup – en stærk uddannelsesby
Ballerup – en grøn by i balance
Ballerup – en førende erhvervsby

Kommunalbestyrelsen vil løbende drøfte og omsætte Vision 2029 i konkrete politikker, strategier og tiltag. På tværs af partier, politiske udvalg og i dialog med borgere, virksomheder og medarbejdere, vil vi sammen skabe fremtidens Ballerup.

Med Vision 2029 har kommunalbestyrelsen taget ansvar for at sætte en retning og en ramme for dette arbejde.

I Ballerup er borgere, virksomheder og kommunen fælles om fremtiden.

Som kommune møder vi borgerne i øjenhøjde. Sammen finder vi de gode løsninger på tværs af institutioner, foreninger og erhverv og skaber mulighederne for gode og værdige rammer for borgere
i alle aldre og livssituationer.

Kommunen har stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.

Ballerup er en af landets mest innovative kommuner. Vi er kendt for vores åbenhed over for nye idéer, for vores rummelighed og
opbakning til mennesker og virksomheder, der med engagement og virkelyst er med til at udvikle Ballerup.

Som kommune skaber vi rammer, der fremmer iværksættertrang på tværs af institutioner, foreninger, uformelle fællesskaber og
virksomheder.

Vi har en stærk, lokal og åben kultur, som møder kreativitet og nye idéer med nysgerrighed og konstruktiv dialog.

Børnene er vores fremtid. Derfor er vi ambitiøse og målrettede på vores institutioner, skoler og uddannelsessteder. Vi investerer i
børn og unge.

Vi har et rigt ungdomsmiljø, som gør Ballerup til et godt sted for unge at uddanne sig, leve og bo.

Skolerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og lokalsamfundet samarbejder om at udvikle Ballerup som en stærk
uddannelses- og erhvervsby, hvor alle unge er i uddannelse eller job. 

Ballerup er byen med sunde og grønne rammer om familie-, kultur- og fritidslivet. Vi er de nære naturoplevelsers by.

Her er en god balance mellem forskelligartede bymiljøer, bolig og ejerformer, som sikrer spændende rammer for alle borgere. Vi
passer på miljøet og naturen ved at indtænke grøn omstilling overalt i kommunen.

Det er disse kvaliteter, der gør Ballerup til et sted, hvor man ikke kun arbejder, men også vælger at bo, leve og bidrage.

Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup er en integreret del af hovedstadsområdet - en af Europas mest succesfulde metropoler.

Vi skaber vækst gennem en unik blanding af virksomhedsformer: Iværksættere, håndværkere - fra de helt små til de store internationale virksomheder.

Som førende erhvervsby stiller vi hele tiden ambitiøse krav til by- og erhvervsudviklingen. Derfor er der mange, der bor, arbejder
og starter ny virksomhed i Ballerup.

 

Kontakt

Udviklingskonsulent
Mette-Louise Andersen Rohde

4477 2000

E-mail