Rammer for tilsyn med dagtilbud i Ballerup Kommune 2022

På denne side beskrives de rammer, der udgør Ballerup Kommunes standard for tilsyn med kommunale daginstitutioner og dagpleje, der er oprettet og drives efter Dagtilbudsloven. Ansvaret for tilsynsopgaven ligger i Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Tilsynet er baseret på Dagtilbudslovens bestemmelser og den styrkede pædagogiske læreplan samt på værdierne i Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi: Fællesskab for alle – alle i fællesskab.