Restaffald

Vejledning til hvordan din virksomhed skal bortskaffe restaffald:

 • Ikke genanvendelig emballage (fx mælkekartoner og kaffeposer)
 • Snavset køkkenrulle og servietter
 • Engangsservice, madpakkepapir og støvsugerposer
 • Ikke rengjort plast- og metalemballage
 • Indpakket og afkølet sod og aske

Det er virksomhedens eget ansvar, at der bliver afhentet affald på adressen og betalt for det.

Som virksomhed skal du selv lave en aftale med en vognmand, der er godkendt som indsamler eller registreret som transportør.

Du kan frit vælge vognmand eller transportør, fx på Miljøstyrelsens affaldsregister 

Dog skal du, når du indgår aftale med vognmanden, sikre dig at:

 • Vognmanden er registreret som transportør eller godkendt som indsamler 
 • Affald køres direkte til forbrænding og ikke køres til midlertidigt deponi
 • Affald opbevares på virksomheden, og her overholder krav til de hygiejniske forhold
 • Affald afleveres til forbrænding hos Vestforbrænding

Søg på Miljøstyrelsens affaldsregister og find en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald.

Her kan du finde:

 • Registrerede transportører
 • Godkendte indsamlere
 • Genanvendelsesanlæg

Virksomheder kan ikke benytte kommunens indsamlingsordning for dagrenovation.

Undtagelse
Kommunale institutioner er en undtagelse. De kan benytte indsamlingsordningen for dagsrenovation samt andre kommunale indsamlingsordninger.

Kontakt

Ballerup Kommune

By, Erhverv & Miljø

Send en sikker besked

4175 0166