Skovlunde bymidte

Skovlunde bymidteudvikling

Første skridt i udviklingen af Skovlunde bymidte var indsnævringen af Ballerup Boulevard, som fandt sted  i 2017-18. Du kan læse mere om projektet nedenfor.

Udbygningen af Skovlunde Center Nord er i fuld gang - den første bygning, som rummer Netto, Apotek og boliger, er allerede taget i brug.

I juni 2020 påbegyndes omlægning og indsnævring af Torvevej for at binde bydelen bedre sammen.

På denne side kan du læse om tankerne bag udviklingen af Skovlunde bymidte.

Under punktet Status på bymidteudviklingen kan du løbende finde oplysninger om de ting, der er aktuelle, og hvilke konsekvenser de kan have for dig, fx mht. trafikale forhold.

 

Her kan du løbende læse opdateringer om udviklingen af Skovlunde Bymidte

1. februar 2021

Nedrivning af det gamle Skovlunde Center

Nedrivningen af det resterende center går nu i gang.

Tømningen (stripningen) af de resterende bygninger i det gamle center er påbegyndt, og fra uge 7 vil man kunne se nedrivning af bygninger. Det kommer til at foregår i etaper - se kortet nedenfor - og alle bygninger forventes at være fjernet ved udgangen af maj 2021.etape-illustration

Blomsterhandler, frisør og Nybolig får ny placering.

Fra den 1. marts vil blomsterhandleren, frisøren og Nybolig få en ny, midlertidig placering bag den nye Netto, se kortet nedenfor.

genhusning butikker


18. december 2020

Ved det digitale borgermøde om Skovlunde bymidte den 17. december gennemgik GPP Arkitekter tegninger af bymidten og i særdeleshed af et projekt for et kommende boligbyggeri ved Bybuen.

Du kan se tegningerne her


11. december 2020

DIGITALT BORGERMØDE OM SKOVLUNDE BYMIDTE
Torsdag den 17. december kl. 17 kan du komme til digitalt borgermøde om udviklingen af Skovlunde Bymidte og høre lidt om de byggerier, der er på vej.

Udover bygherrer og arkitekt vil også formanden for Teknik- og Miljøudvalget Hella Hardø Tiedemann deltage.

Hvis du har lyst til at deltage, skal du tilmelde dig via dette link: https://fal.cn/3c9N8

Du får efterfølgende tilsendt et link til det digitale borgermøde.

Skovlunde illustration

23. november 2020

Gang i byggeriet 

Fra den onsdag den 2. december vil der for alvor være gang i byggeriet ved hjørnet af Ballerup Boulevard og Bybuen. Her starter entreprenøren med at ramme spuns i, der hvor det er nødvendigt for byggeriet. Arbejdet udføres af Q-Construction A/S, og det forventes afsluttet den 17. december.

Spunsens placering (ud mod fortovet på Boulevarden) er markeret med en tyk blå streg på tegningen herunder.

spuns


10. november 2020

Spærring af Torvevej nordgående Onsdag den 11. november 2020 bliver der lagt slidlag på Torvevej i hele vejens brede. Det betyder, at der fra kl. 6.00 vil blive lukket for kørsel mod nord ad Torvevej mellem Ballerup Boulevard og Bybuen. Lukningen vil blive opretholdt til arbejdet er færdiggjort. Kørsel mod syd ad Torvevej (fra Bybuen og ned mod Ballerup Boulevard) vil blive opretholdt under hele arbejdet.

Torsdag den 12. november 2020 vil der blive udført nogle enkelte arbejder ved overkørslen til Blokhaven, hvorfor denne vil være spærret.

torvevej


30. oktober 2020

Lukning af overkørsel til Lundebjerggårdsvej

På grund af arbejde med kantstenen i overkørslen til Lundebjerggårdsvej i Skovlunde har du ikke mulighed for at køre fra Torvevej til Lundebjerggårdsvej og omvendt (markeret med rødt på kortet) fra mandag morgen den 2. november til og med torsdag den 5. november.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

lukning Lundebjerggårdsvej nov20

 


2. oktober 2020

Spærring af Torvevej forlænges

Spærringen af Torvevej mod syd er forlænget til og med onsdag i uge 41.


7. september 2020

Spærring af Torvevej

Tirsdag morgen den 8. september vil der blive spærret på Torvevej mod syd fra krydset ved Bybuen og frem til Blokhaven. Spærringen skyldes, at arbejderne er nået til den sidste fase: den vestlige vejside. Vejen vil være spærret frem til uge 40. Syd for Blokhaven vil man kunne færdes i begge retninger, og overkørslen til Lundebjerggårdsvej vil være åben igen.

torvevej


7. september 2020

Gik du glip af borgermødet om Skovlunde Bymidte den 3. september?

Så kan du se hele borgermødet her: https://ballerup.kommune-tv.dk/watch/4320/175

Borgermødet blev live-streamet og samtidig optaget på video, så her kan du få alle de informationer, der blev givet på mødet.


4. september 2020

Projekthjemmeside for interesserede borgere

Bygherren på delområde 6 - hjørnet af Ballerup Boulevard og Torvevej - har oprettet en projekthjemmeside. Her kan man skrive sig op på en interesseliste, så man løbende får tilsendt informationer omkring boligbyggeriet.

Link til projekthjemmesiden: www.skovlundebyhave.dk

Her vil det på et senere tidspunkt blive muligt at komme på venteliste til boligerne, og der vil blive udført en Survey blandt borgerne.

Delområde 6 ill.plan


10. august 2020

Del af Torvevej spærres fra Ballerup Boulevard i nordgående retning i tre-fire ugerFra den 11. august 2020 er vi nødt til at spærre Torvevej fra Ballerup Boulevard frem til første mulige venstresving ved Blokhaven. Spærringen gælder kun i nordgående retning, og der vil være spærret frem til d. 8. sep. 2020. Spærringen sker i forbindelse med etableringen af en midterrabat.Omkørsel kan ske ad Bybuen i stedet.

Det vil være muligt for cyklister og fodgængere at passere.

Linje 142 vil køre ad Bybuen i perioden.

Det er denne strækning, der spærres i nordgående retning (gul markering):

spærring

Nedenfor kan du se, hvor omkørsel kan finde sted:

torvevej omkørsel ill.

 


22. juni 2020

Anlægsarbejdet med omlægning af Torvevej er nu i gang.

Første etape af omlægningen omfatter:

 • Etablering af ny gadebelysning.
 • Fjernelse af græsarmering i kanten af cykelstien.
 • Tilretning af afvanding.

Denne etape forventes færdig efter industriferien.


22. juni 2020

Der er givet byggetilladelse til ny bebyggelse på hjørnet af Ballerup Boulevard og Bybuen

Projekteringen af bebyggelsen, der skal opføres på hjørnet af Ballerup Boulevard og Bybuen er færdiggjort, og der er nu givet byggetilladelse.

Bygherren for byggeriet er 1927 Estate. Byggearbejdet forventes at gå i gang til oktober, og huset vil efter planen stå færdigt til årsskiftet 2021/2022.

Facade - bygn på hjørnet


12. maj 2020/opdateret 29. maj 2020Torvevej skal indsnævres og ombygges

Lige efter pinse (omkring 2. juni) går arbejdet med at indsnævre og omlægge Torvevej i gang. 

Torvevej udgør i dag en bred barriere i Skovlunde. Som led i udviklingen i bymidten er der imidlertid ønske om at skabe bedre sammenhæng i bydelen. Trafikale analyser og målinger har vist, at Torvevej kan indsnævres til to spor, uden at det påvirker den trafikale afvikling negativt. Derfor er det besluttet at lægge vejen om, så bymidten bliver mere attraktiv, og et sted man har lyst at færdes til, også som blød trafikant. Vejens grønne præg fastholdes i den nye udformning.

I første omgang er det den østlige side af vejen, der omlægges (se illustrationen nedenfor). I denne fase af anlægsarbejdet vil det fortsat være muligt at køre på Torvevej i begge retninger.

Bybuen vil også blive saneret - men ikke indsnævret - i 2023, hvor de nye byggerier i Skovlunde Center Nord forventes at være bygget færdig.

Du vil løbende kunne finde opdateringer her om de aktuelle ændringer i de trafikale forhold, efterhånden som omlægningen af Torvevej skrider frem.

Torvevej fase 1


6. februar 2020

Der har været stille på denne hjemmeside i lang tid. Men nu tager vi for alvor fat på udviklingen i Skovlunde Center Nord, og du vil fremover kunne finde oplysninger om de ting, der sker, her på siden..


27. november 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord endeligt.

Forslaget til Lokalplan nr. 168 var i offentlig høring fra den 20. juni til den 5. september 2017, og den 30. august var der borgermøde om planforslaget. Da høringsfristen udløb, var der modtaget 29 høringssvar. Høringssvarene har medført, at der er lavet nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.  Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra i dag den 14. december.

20. juni 2017

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2017 godkendt forslag til lokalplan 168 for Skovlunde Bymidte Nord.

Lokalplanen er i høring i perioden 20. juni til 5. september 2017.

Ballerup Kommune inviterer til borgermøde onsdag den 30. august 2017, hvor forslaget til lokalplanen bliver præsenteret og hvor der vil være rig lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål.

2. marts 2017

Borgmesteren afholdt borgermøde om planerne for Skovlunde Centret samt ombygningen af Ballerup Boulevard.

10. februar 2017

Den 13. december 2016 blev Skovlundecenteret solgt.

Nu arbejder Ballerup Kommune og den nye ejer sammen om at lave en lokalplan, så der snarest muligt kan ske en fornyelse af bymidten. Lokalplanen forventes vedtaget sidst på året.

Inden der sendes et forslag til en lokalplan i offentlig høring, vil Ballerup Kommune og den nye ejer invitere til et offentligt møde den 2. marts 2017.

Mødet vil blive afholdt i hallen ved Skovlundeskole Syd, og her vil Ballerup Kommune og den nye ejer fremlægge idéer og planer for en fremtidig bymidte. Der vil også komme en status på indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. 

16. marts 2016

Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 147 på Rosenlundskolen.

25. januar 2016 

Kommunalbestyrelsen vedtog et forslag til Lokalplan nr. 147 om ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at ombygge Ballerup Boulevard til en egentlig grøn boulevard med:

 • en smallere vejprofil med kun to kørespor
 • plantebede med store træer
 • ny belysning
 • ny cykelsti og fortov
 • ny hastighedsbegrænsning for gennemkørende trafik på 40 km/t

Planforslaget blev offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. januar 2016 og er i offentlig høring frem til den 29. marts 2016. Der holdes borgermøde i Ny hal på Rosenlundsskolen den 16. marts kl. 19.

Se lokalplanforslaget her

26. maj 2015

Kommunalbestyrelsen vedtog at igangsætte lokalplanlægning af indsnævring og ombygning af Ballerup Boulevard. De vedtog også, at der kan lokalplanlægges for den sydlige del af Skovlunde Bymidte jf. vinderprojektets principper.

9. april 2015

Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde om de nye planer for Skovlunde bymidte. 400 mennesker var mødt op til borgermødet.

Borgmester Jesper Würtzen gennemgik planer og intentioner for udviklingen af Skovlunde Bymidte, herunder de trafikale aspekter af projektet: 

Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

Borgerne havde mulighed for at stille spørgsmål og tilkendegive deres holdninger til planerne.

På baggrund af kommentarer og holdninger, der kom frem på borgermødet, arbejder Kommunalbestyrelsen nu videre med en detaljering af planerne i et fortsat samarbejde med de lokale interessenter, grundejere og mulige investorer.

Næste skridt bliver at udarbejde en eller flere lokalplaner for bymidten, som giver mulighed for at realisere hovedidéerne i vinderforslaget. I den forbindelse vil der være en såkaldt høringsperiode, hvor der igen vil være mulighed for at give sin mening til kende.

Kommunalbestyrelsens vision for  bymidten er at skabe rammer for et mere spændende og attraktivt byliv. Der skal mere aktivitet, flere mennesker og mere liv ind i Skovlunde bymidte. Bymidten skal udvikles ud fra devisen ”bedre by frem for mere by” ved at omdanne, tilpasse, bygge nyt i de eksisterende byområder, og dermed styrke handels- og kulturlivet.

Det er på denne baggrund, at Ballerup Kommune i 2014 udskrev en arkitektkonkurrence om en udviklingsplan for  Skovlunde Bymidte. Skovlunde Bymidte skal udvikles og nytænkes fra stationen til Skovlunde Bibliotek og Kulturhus. Bymidten skal bindes sammen, og sammenhængen til de omkringliggende funktioner og destinationer skal styrkes og synliggøres som udgangspunkt for at skabe rammerne for  et trygt, levende og mangfoldigt byliv.

Vinderprojektet fra Tegnestuen Vandkunsten ligger til grund for den udvikling, der allerede er sket og er på vej i Skovlunde Nord, og det vil også være grundlaget for den kommende planlægning for Skovlunde Center Syd.

Du kan se både vinderprojektet og lokalplanerne for bymidten andetsteds her på siden.

 

 

Lokalplan 168 for Skovlunde Bymidte Nord omhandler arealet nord for Ballerup Boulevard (markeret med rødt):

Skovlunde Nord

Illustrationen viser principperne for, hvordan Skovlunde Center Nord skal udbygges (illustration fra lokalplanen).

Du kan se hele lokalplanen her: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/398


Lokalplan 147 for Ballerup Boulevard omfatter boulevarden på strækningen mellem Torvevej og Bybuen, jf. kortet ovenfor.

Ballerup Boulevard illustration

Du kan se lokalplanen her: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/352


Trafikvurdering

I forbindelse med projektet for indsnævring af Ballerup Boulevard blev der udarbejdet en trafikvurdering, som skulle afdække eventuelle problemer ved projektet.

Du kan se trafikvurderingen her:

Trafikvurdering af vejnetstilpasning af Ballerup Boulevard (2015)

I 2014 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om Skovlunde bymidte. Formålet med konkurrencen var at få nogle gode bud på, hvordan Skovlunde bymidte kan udbygges til en tæt, livlig og attraktiv bydel med grønne kvaliteter.

Udgangspunktet for arkitektkonkurrencen var:

Fem arkitektfirmaer deltog i konkurrencen, og vinder blev Tegnestuen Vandkunsten med projektet 'Det genforenede Skovlunde Bymidte'.

Du kan se vinderprojektet her: https://ballerup.dk/sites/default/files/skovlunde_-_vandkunstens_vinderforslag_2014.pdf

Det er dette projekt, der foreløbig har ligget til grund for lokalplanernen for hhv. boulevarden og Skovlunde Center Nord. En kommende lokalplan for Skovlunde Center Syd vil ligeledes tage udgangspunkt i principperne fra vinderprojektet.

Udfordringerne i udviklingen af Skovlunde bymidte var følgende:

 • fysiske overskæringer/barrierer i bymidten
 • store områder med 'ingenmandsland'
 • indadvendte bygninger i bymidten
 • nedslidt centerbebyggelse

Siden er det gamle Skovlunde Center Nord blevet revet ned, og ny bebyggelse er begyndt at skyde op.

Fysisk opdeling

Skovlunde Bymidte er skåret over i en nordlig og en sydlig bydel af to store fysiske barrierer:

 • S-togs banen
 • Ballerup Boulevard

Ballerup Boulevard opdeler desuden bymidten, så der i dag findes både et Center Nord og et Center Syd.

Ingenmandsland

Et langstrakt bælte mellem S-banen og Ballerup Boulevard indeholder en række etagebyggerier med store åbne friarealer imellem. Bæltet skaber et stort og åbent ”ingenmandsland”, som gør, at det kan være svært at finde bymidten i Skovlunde, fx når man kommer med toget.

Indadvendte bygninger

Både bebyggelsen i det tværgående bælte mellem stationen og Centret og begge de to centerbygninger (Nord og Syd) er såkaldt introverte byggerier, der lukker sig om sig selv og et indre gårdrum eller en indre gade. De vender ikke ud mod omgivelserne, og de opfattes derfor som lukkede.

Det betyder, at oplevelsen af bymidten i dag i høj grad er præget af bagsider.

Nedslidt center

Det sydlige Skovlunde Center fremstår nedslidt og utidssvarende.

Vision om "bedre by frem for mere by"

Ballerup Ballerup Kommune gennemførte i 2007 en omfattende visionsproces sammen med borgerne om kommunens udvikling frem mod 2020. Dette resulterede blandt andet i en vision om at skabe rammer for et mere spændende og attraktivt byliv i bymidterne. Der skal mere aktivitet, flere mennesker og mere liv ind i byområderne. Der skal skabes ”bedre by frem for mere by” ved at omdanne, tilpasse og bygge nyt i byområderne og ved at styrke handels- og kulturlivet.

Arkitektkonkurrence

Det er på denne baggrund, at Kommunalbestyrelsen i januar 2013 vedtog, at der skulle laves en arkitektkonkurrence om Skovlunde bymidte, og at dette skulle foregå i tæt samarbejde med borgerne i Skovlunde.

Idékatalog

Med afsæt i et stort borgermøde og et løbende samarbejde med en gruppe af borgere, grundejere og interesseorganisationer i Skovlunde, blev der i 2013 udarbejdet et idékatalog, hvor der blev sat fokus på:

 • At der skulle være flere nye mødesteder
 • At man skulle fortætte bymidten - med blandt andet nye boliger
 • Skabe bedre forbindelser og sammenhænge – særligt på tværs af Ballerup Boulevard
 • Hvorledes de mange kedelige bagsider på byggerierne i Bymidten kan blive til attraktive forsider
 • At styrke det grønne i bymidten
 • Og ikke mindst en forbedring af oplevelsen af tryghed i bymidten

På dette grundlag blev der gennemført en arkitektkonkurrence, hvorpå en enig dommerkomité i juni 2014 kunne offentliggøre vinderprojektet.

Nu arbejdes der på at realisere vinderprojektet sammen med alle de involverede parter.

I 2017-18 blev Ballerup Boulevard  omdannet til en egentlig grøn boulevard.på stykket, der løber gennem Skovlunde bymidte (ca. 400 meter) mellem Torvevej og Bybuen, 

Kort fortalt betød det, at boulevarden blev ombygget med:

 • Indsnævring til ét kørespor i hver retning
 • Plantebede med store træer
 • Ny belysning
 • Ny cykelsti og fortov
 • Nye buslommer
 • Ny hastighedsbegrænsning på 40 km/t (på sigt)

Gennemkørsel

Ombygningen medførte, at 

 • Antal kørespor blev reduceret fra to til ét spor i hver retning
 • Hastigheden blev nedsat fra 70 km/t til 40 km/t 

Lyskrydssignaler

Der blev etableret lyskrydssignaler ved:

 • Tre-benet kryds ved Ballerup Boulevard og Bybuen 
 • Fodgængerovergang på Ballerup Boulevard mellem Bybuen og Torvevej

Beplantning

Der blev:

 • Plantet 300 store træer på mellem 3-5 meters højde. Træerne vil med tiden danne en samlet krone ind over boulevarden.
 • Anlagt plantebede og regnvandsbede langs begge sider af Ballerup Boulevard. 

   

Kontakt

Ballerup Kommune

Annegitte Hjort
Byplanlægger

Send sikker besked

Send venligst mail i stedet for telefonopkald

banegaardspladsen@balk.dk