Studierejse til Toronto, Ontario i Canada, september 2011

Skole og Uddannelsesudvalget Studierejse til Toronto, Ontario, Canada

Afrejse den

10. september 2011

Hjemkomst den

16. september 2011

Antal dage

7 dage

Rejsens formål

Formålet med studieturen var at hente inspiration til arbejdet med ”Fremtidens Skole i 2020”. Særlige fokusområder var inklusion, undervisning af elever med indvandrer-/flygtningebaggrund, øget udbytte af undervisningen for alle samt implementering af en politisk besluttet strategi.

Turen indeholdt et heldagsarrangement i Ontario Ministry of Education samt besøg på i alt 6 skoler med forskellige profiler.

Deltagere

 

 

 

 

Politikere

Michael Krautwald-Rasmussen - udvalgsformand

Miasser Hawwa

Karsten Kriegel

Kåre Harder Olesen

Bjarne Rasmussen

 

Ove E. Dalsgaard - borgmester

 

Fra administrationen

3 deltagere fra Børn og Unge  

Regnskab

 

Transport

66.292 kr.

Forplejning

25.881 kr.

Overnatning

68.200 kr.

Diverse

5.640 kr.

Kontaktperson

Ulla Blom Kristensen

Kontakt

Int-boern-unge@balk.dk

Sagsnr. i eDoc

2011-2448