Hvem skal løbe med Sundhedspriserne 2019?​

Der er mange gode sundhedsindsatser i Ballerup Kommune. 

Hvem synes du, der skal vinde?

Kender du borgere, foreninger, virksomheder, frivillige, institutioner eller andre, der fortjener et klap på skulderen?

Vi vil gerne anerkende de bedste indsatser, som du mener, gør Ballerup til en sundere kommune:

 • Du kan indstille relevante kandidater via linket til indstillingsskemaerne nedenfor.
 • Der er to sundhedspriser at indstille til. Det kan du læse mere om nedenfor.
 • Fristen for indstillingen af kandidater er torsdag d. 7. november 2019.
   
 • Her kan du indstille sundhedstiltag til gavn for målgruppen 0-18 år i Ballerup Kommune.
 • Aktiviterne og initiativerne skal være igangsat og udført af børn og unge under 18 år.
 • Prismodtagerne skal være med til at skabe sundhedsfremmende fællesskaber og inspirere andre børn og unge til at træffe sunde valg.
 • Prisen kan KUN gives til børn og unge under 18 år. 
 • Fristen for indstillingen af kandidater er torsdag den 7. november 2019. 

Indstil kandidat(er) til Sundhedsprisen for børn og unge under 18 år (klik på linket). 

 • Her kan du indstille sundhedstiltag til gavn for den generelle folkesundhed i Ballerup Kommune.
  Der er tale om nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter, som har et tværfagligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Alle initiativer skal være hjemmehørende i Ballerup Kommune. 
 • Ansatte i Ballerup Kommune kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger uden for ansættelsesforholdet. 
 • Fristen for indstillingen af kandidater er torsdag den 7. november 2019. 

Indstil kandidat(er) til den generelle Sundhedspris (klik på linket). 

 • Priserne uddeles ved en reception på Ballerup Rådhus den 11. december 2019.
 • Priserne overrækkes af formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lolan Ottesen.
 • Sundhedsprisen for målgruppen 0-18 år er på 5.000 kroner.
 • Sundhedsprisen til tiltag som øger Ballerups generelle folkesundhed er på 10.000 kroner. 

Den ene Sundhedspris anerkender bredt set tiltag, som gør Ballerup til Danmarks sundeste kommune. Den anden Sundhedspris anerkender kun tiltag på børne- og ungeområdet. 

Fælles for begge priser er, at tiltagene skal: 

 • Rette sig mod væsentlige fokusområder indenfor sundhedsområdet
 • Være banebrydende
 • Understøtte et tværfagligt fokus inden for sundhed og forebyggelse
 • Være nyskabende og utraditionelle

Dommerkomitéen udpeges for fire år ad gangen, og følger den kommunale valgperiode.

Den består af: 

 • Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • Ét medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • Ét medlem af Ballerup Kommunes Frivilligråd
 • Ét medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • Én erhvervsleder udpeget af Kommunalbestyrelsen eller indstilling fra By, Erhverv, og Miljø
 • Ét medlem fra Ballerup Fælleselevråd
 • Den kommunale praksiskonsulent

Sekretær for udvalget er afsnitsleder af Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune.