Sundhedspriserne i Ballerup Kommune

 • Vil du være med til at indstille initiativer, som du mener, gør Ballerup til en sundere kommune?
 • Kender du nogle tiltag, som du mener, fortjener et klap på skulderen?
 • Indstil relevante kandidater via indstillingsskemaerne nedenfor.
 • Der er to sundhedspriser at indstille til. Det kan du læse mere om nedenfor. 

 

 

Denne Sundhedspris vil anerkende tiltag i Ballerup Kommune, som bidrager til at sikre børn og unges trivsel. Samt understøtter muligheden til at gøre det sunde valg til det foretrukne valg. Tiltaget skal understøtte relevante områder inden for børn og unges folkesundhed. 

Det kan være initiativer, der fx

 • styrker mental sundhed
 • hjælper med rygestop
 • forebygger alkoholforbrug
 • øger fysisk aktivitet og bedre motorik
 • fremmer sunde kostvaner
 • støtter bedre hygiejnevaner

Indstil kandidat(er) til Sundhedsprisen for børn og unge fra 0-25 år (tryk på linket). 

 

Sundhedsprisen tildeles for at anerkende initiativer inden for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet, der gør Ballerup Kommune til Danmarks sundeste by. 

Hvem kan indstilles?

 • Borgere i Ballerup Kommune
 • Foreninger
 • Boligforeninger
 • Virksomheder
 • Frivillige
 • Institutioner
 • Uddannelsesinstitutioner

Ansatte i Ballerup Kommune kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger uden for ansættelsesforholdet. 

Indstil kandidat(er) til den generelle Sundhedspris (tryk på linket). 

Priserne uddeles til Frivillig Fredag d. 30. september 2016 og overrækkes af borgmesteren. Sundhedsprisen for børne- og ungeområdet er på 20.000 kroner. Sundhedsprisen til tiltag som øger Ballerups folkesundhed generelt er på 25.000 kroner. 

Den ene Sundhedspris anerkender bredt set tiltag som gør Ballerup til Danmarks sundeste kommune. Den anden Sundhedspris anerkender kun tiltag på børne- og ungeområdet. 

Fælles for begge priser er, at tiltagene skal: 

 • rette sig mod væsentlige fokusområder indenfor sundhedsområdet
 • være banebrydende
 • understøtte et tværfagligt fokus inden for sundhed og forebyggelse
 • være nyskabende og utraditionelle

Dommerkomitéen udpeges for fire år ad gangen, og følger den kommunale valgperiode.

Den består af: 

 • Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • 1 medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Frivilligråd
 • 1 medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • 1 erhvervsleder udpeget af Kommunalbestyrelsen eller indstilling fra By, Erhverv, og Miljø
 • 1 medlem fra Ballerup Fælleselevråd
 • Den kommunale praksiskonsulent

Sekretær for udvalget er afsnitsleder af Sundhedsstrategisk afsnit i Ballerup Kommune.