Hvem skal løbe med Sundhedspriserne 2020?​

Der er mange gode sundhedsindsatser i Ballerup Kommune. 

Hvem, synes du, skal vinde?

Kender du børn, unge, voksne, foreninger, virksomheder, frivillige, institutioner eller andre, der fortjener et klap på skulderen?

Ballerup Kommune anerkender de bedste indsatser med de to sundhedspriser. Priserne går til indsatser, som du mener, gør Ballerup til en sundere kommune. Sundhedsprisen på 5000 kroner går til børn og unge under 18 år, og Sundhedsprisen på 10.000 kroner kan alle blive indstillet til. Læs mere nedenfor.

 • Du indstiller relevante kandidater via linket til indstillingsskemaerne i menuen nedenfor
 • Fristen for indstillingen af kandidater er mandag den 25. august

 

 • Her kan du indstille sundhedstiltag til gavn for målgruppen 0-18 år i Ballerup Kommune
 • Aktiviteterne og initiativerne skal være igangsat og udført af børn og unge under 18 år
 • Prismodtagerne skal være med til at skabe sundhedsfremmende fællesskaber og inspirere andre børn og unge til at træffe sunde valg
 • Prisen kan KUN gives til børn og unge under 18 år
 • Fristen for indstillingen af kandidater er mandag den 25. august 2020

Indstil kandidat(er) til Sundhedsprisen for børn og unge under 18 år (klik på linket). 

 • Her kan du indstille sundhedstiltag til gavn for den generelle folkesundhed i Ballerup Kommune
 • Der er tale om nyskabende og utraditionelle indsatser og aktiviteter, som har et tværfagligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse
 • Alle initiativer skal være hjemmehørende i Ballerup Kommune
 • Ansatte i Ballerup Kommune kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger uden for ansættelsesforholdet
 • Fristen for indstillingen af kandidater er mandag den 25. august 2020 

Indstil kandidat(er) til den generelle Sundhedspris (klik på linket). 

 • Priserne uddeles på Frivillig Fredag d. 25 september klokken 19.30 på Tapeten
 • Priserne overrækkes af borgmester Jesper Würtzen og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lolan Ottesen
 • Sundhedsprisen på børne- og ungeområdet er på 5.000 kroner
 • Sundhedsprisen til tiltag som øger Ballerups generelle folkesundhed er på 10.000 kroner

Den ene sundhedspris anerkender bredt set tiltag, som gør Ballerup til Danmarks sundeste kommune. Den anden sundhedspris anerkender kun tiltag på børne- og ungeområdet, som er udført af en eller flere under 18 år. 

Fælles for begge priser er, at tiltagene skal: 

 • Rette sig mod væsentlige fokusområder indenfor sundhedsområdet
 • Være banebrydende
 • Understøtte et tværfagligt fokus inden for sundhed og forebyggelse
 • Være nyskabende og utraditionelle.

Dommerkomitéen udpeges for fire år ad gangen, og følger den kommunale valgperiode.

Den består af: 

 • Borgmesteren, formand for dommerkomitéen
 • Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • Ét medlem udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer
 • Ét medlem af Ballerup Kommunes Frivilligråd
 • Ét medlem af Ballerup Kommunes Ungdomsråd
 • Én erhvervsleder udpeget af Kommunalbestyrelsen eller indstilling fra By, Erhverv, og Miljø
 • Ét medlem fra Ballerup Fælleselevråd
 • Den kommunale praksiskonsulent

Sekretær for udvalget er afsnitsleder af Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune.