De Utrolige År - Et kursus for forældre i Ballerup Kommune

De Utrolige År® - Et kursus for forældre i Ballerup Kommune

Et kursus til dig, der ønsker konkrete redskaber til at løse konflikter i hverdagen, så du kan skabe en bedre dagligdag for dit barn og din familie. Kurset er til forældre med børn i alderen 6-12 år.

 

På kurset De Utrolige År® får du:

  • Indsigt i dit barns sociale og følelsesmæssige udvikling
  • Redskaber til at forebygge og håndtere konflikter i familien
  • Viden om, hvordan du kan rose og opmuntre dit barn til positiv adfærd
  • Inspiration til at skabe mere struktur og ro i hverdagen
  • Mulighed for at møde andre forældre med samme type følelser og udfordringer som dig.

 

Hvad indeholder kurset?

De Utrolige År® har overordnet fokus på at styrke det positive samvær og på at øge en anerkendende og klar kommunikation i familien. Der arbejdes med at styrke børnenes selvværd og selvtillid, og der lægges vægt på at rose, anerkende og belønne det, som går godt.

Metoden De Utrolige År® er udviklet i USA af Carolyn Webster-Stratton og har været anvendt i Danmark i mange år. Forskning viser, at stressniveauet i familien falder, og at relationen mellem forældre og barn bliver mere positiv, når forældrene har deltaget i kurset.

 

Kursusforløb

På kurserne mødes 12-14 forældre hver onsdag kl. 14.00-16.30. Kurset varer ca. 14 uger, fordi der arbejdes på at skabe langvarige forandringer. Det er gratis at deltage i De Utrolige År®.

På kurset bliver der vist videoklip, som diskuteres, og gennem forskellige øvelser arbejdes der med dagens tema. Kurset giver også plads til at udveksle erfaringer med andre forældre i gruppen. På kurset vil du møde gruppeledere med baggrunde inden for pædagogik, psykologi og motorik. Hver uge vil der være hjemmeopgaver, og du vil modtage et ugentligt opkald fra gruppelederne.

De næste forløb starter i februar 2023.

 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at deltage i kurset eller gerne vil vide mere om De Utrolige År®, kan du kontakte projektleder Isabella Christensen på mail ich1@balk.dk eller på tlf. 3036 0196.

SOCIALE MEDIER