Værdifulde træer

Vær med til at udpege værdifulde træer

Ballerup Kommune er i gang med at kortlægge kommunens værdifulde træer.

Vi kortlægger træerne i forbindelse med vores arbejde på en træstrategi. Strategien skal blandt andet beskrive, hvordan vi plejer, passer på og bedst tager hensyn til kommunens træer.

Kender du til et særligt træ, som du synes, er værdifuldt? Så giv os besked.

Der er mange egenskaber, der kan gøre et træ værdifuldt.

Det kan fx være udseendet, den landskabelige eller arkitektoniske sammenhæng, naturværdien eller betydningen for lokalmiljøet. 

Størrelse spiller ingen rolle. Store træer træder tydeligere frem i lokalmiljøet og har større naturmæssig værdi, men et ungt træ kan også være værdifuldt, hvis det fx er plantet ved en speciel sammenhæng.

Krav til udpegningen af værdifulde træer:

  • Træet/trægruppen skal stå på kommunens areal
  • Du kan kun udpege levende træer
  • Du kan udpege alle løvtræer og nåletræer

Hvilke træer kan du ikke udpege:

  • Ustabile eller delvist væltede træer
  • Træer, der ikke har potentiale for god vækst
  • Træer, der kan udgøre en fare for borgerne
  • Træer, der er eller kan være til gene for trafikken
  • Træer, der står i vejen for by- eller erhvervsudvikling
  • Træer, der er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til belægning
  • Træer på matrikel, der ikke er ejet af Ballerup Kommune.

På kortet kan du se hvilke værdifulde træer, der allerede er meldt ind:

Se stort kort her

Du sender dit værdifulde træ ind via appen Ballerup Borgertip.

Download appen i App Store eller Google Play.

Følg instruktionerne. Vælg værdifulde træer. Tag et vellignende billede af træer/trægruppen og begrund dit valg i feltet ”bemærkninger”. 

Når du har sendt dit tip ind, grovsorterer og gennemgår kommunens naturmedarbejdere dit og alle andres forslag til værdifulde træer.

Bliver dit træ godkendt, bliver der taget særligt hensyn til træet i den fremtidige drift og planlægning af kommunens træer. Husk på, at det ikke er alle træer, der ender med at komme med i træstrategien.

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail